Redaguje J.Oleniacz

Działalność dydaktyczna Zakładu Fizyki Jądrowej - rok ak. 2014/2015 - semestr letni

Propozycje prac dyplomowych inżynierskich w  r.ak. 2015/2016  
Tematy prac dyplomowych magisterskich 2015
Propozycje wykładów obieralnych

Zajęcia dydaktyczne pracownikow Zakładu i doktorantów Tygodniowy rozkład zajęć
  
Zasady rozliczania godzin dydaktycznych

Oznaczenia:  
Typ zajęć: W-wykład, C-ćwiczenia, L-laboratorium, S-seminarium, K-konsultacje,  Mgr-praca magisterska, RW-Rada Wydziału, /W -wyrównawcze
Sala: AF-Audytorium Fizyki, GG-Gmach Główny, IP-Inst. Poligrafii, Konwiktorska 2, AM-Akademia Medyczna, GE -Gmach Elektroniki, 
GCh -Gmach Chemii, GTCh -Gmach Tech. Chem., - Gmach Inż. Środ.

Zajęcia dydaktyczne pracowników Zakładu  - aktualne dane są na stronie   HTTP://HIRG.IF.PW.EDU.PL

 
Kto Przedmiot Typ Wydział Kiedy Gdzie
 
dr inż. Przemysław Duda  LFiTJ L Fizyka pt 12-18 231
         
Konsultacje K     231
mgr inż. Krzysztof Dynowski          
         
Konsultacje K     117d
doc. dr Jan Grabski LabFiz2 L Fizyka pn 8-14, śr 9-15, pt 8-14 229
         
Konsultacje K   pn 14-15, śr 15-16, pt 15-16 229
dr hab. Katarzyna Grebieszkow PTI L Fizyka pn 12-16, pt 10-14 223,228
         
Konsultacje K   pn 16-17, wt 13-14 226/117b
dr inż. Daniel Kikoła PTI L Fizyka wt 14-16 223
JP L Fizyka sr 8-12 223
         
Konsultacje K   wt 14-15, pt 11-12 117b
prof. nzw. dr hab. Adam Kisiel Fizyka I W MiNI śr 16-19 AF
Fizyka II W MiNI wt 12-14 GMiNI329
Fizyka POKL wt 15-17 IS225

 

       
Konsultacje K    wt 14-15, śr 13-14 117d
prof. dr hab. Piotr Magierski

FJAiCE

W Fizyka cz 16-18 113
Fizyka W GiK-GP pt 12-14 GG309
         
Konsultacje K   czw 15-16, pt 14-15 226
dr inż. Janusz Oleniacz Fizyka W GiK sr 15-17 GG309
Fizyka C GiK wt 15-16, sr 17-18
cz 11-12,16-17
GG403,GG307
GG403,GG307
Fizyka CUz GiK wt 8-10, cz 8-10 GG403,GG427
Fizyka C GiK-GP pn 16-19 GG427a
Fizyka Pokl IS pn 8-10,14-16 IS431,IS8
         
Konsultacje K   pn 13-14, wt 16-17 226C/224
dr Tomasz Pawlak WFJ W Fizyka cz 14-16 GG437
WFJ C Fizyka cz 9-12 GG308A
         
Konsultacje K   wt 14-15, cz 13-14 115
prof. dr hab.
Jan Pluta
NREJ W Fizyka cz 14-16 113
MiTJ W Fizyka pt 10-14 111
         
Konsultacje K   pn 13-14, cz 11-12 117c
dr  inż. Marcin Słodkowski PTI L Fizyka cz 14-16, pt 8-10 228
KSP W,L Fizyka wt 10-12,12-15, śr 12-15 309,231,231
KMS L Fizyka śr 9-12, 15-18 223
UKPIJ W,L Fizyka pn 12-14,14-16 309,231
         
Konsultacje K   sr 18-19, czw 13-14 226/223b
prof. dr hab. Bronisław Słowiński          
         
Konsultacje

K

     
dr inż. Gabriel Wlazłowski          
URLOP        
         
dr Krystyna Wosińska Fizyka POKL Chemia wt 12-14, pt 11-15 GCh-T3,350B
Fizyka C Chemia wt14-15, śr 12-13 GCh-29,350A
Fizyka L IL pn 11-14,14-17 CLF
         
Konsultacje K   wt 11-12, śr 11-12 117b
dr inż. Hanna Zbroszczyk JP W Fizyka pt 10-12 AF
JP L Fizyka pn 14-16, cz 12-14 228
JPzaaw W Fizyka śr 10-12 111
KPzaaw L Fizyka wt 12-14, pt 14-16 228
         
Konsultacje K   śr 12-13, pt 12-13 117b
 

Zajęcia dydaktyczne doktorantów Zakładu 
Kto Przedmiot Typ Wydział Kiedy Gdzie
     
mgr inż. Dariusz Aksamit          
         
Konsultacje K      
mgr inż. Jacek Bzdak BazyDanych W Fizyka cz 12-13 231
         
Konsultacje K   cz 11-12 13
mgr inż. Tobiasz Czopowicz PTI L Fizyka wt 10-14 223
UKPwIJ W,L Fizyka pn 12-13,13-16 309/116,231/116
         
Konsultacje K   pn 16-17, wt 14-15 117b
mgr inż. Łukasz Graczykowski JPzaaw L Fizyka wt 16-18, cz 8-10 228
JP L Fizyka cz 16-18 228
         
Konsultacje K   wt 13-14,  pt 14-15 114
mgr inż. Małgorzata Janik JPzaaw L Fizyka wt 8-10 228
JP L Fizyka cz 10-12,16-18 228,223
         
Konsultacje K   wt 13-14,  pt 14-15 114
mgr inż. Leszek Kosarzewski PodProjPrzyWirt L Fizyka 3 tyg LabView  
         
Konsultacje K   pn 14-15 114
mgr inż. Bartosz Maksiak PTI L Fizyka czw 8-10, 14-16 223,228
         
Konsultacje K   wt 11-12 117b
mgr inż. Maja Maćkowiak-Pawłowska   L      
         
Konsultacje K     117
mgr inż. Piotr Ostrowski          
         
Konsultacje K     117
mgr inż. Artur Pacan PProg L      
         
Konsultacje K   231
mgr inż. Katarzyna Poniatowska JP L Fizyka pn 16-18, wt 8-10 228, 223
         
Konsultacje K wt 11-12, cz 11-12 117b
mgr inż. Marcin Patecki          
         
Konsultacje K   114
mgr inż. Maciej Szymański JPzaaw L Fizyka wt 10-12 228

 

       
Konsultacje K   pn 15-16, wt 12-13 114
mgr inż. Daniel Wielanek          
         
Konsultacje K     117
 

 Tygodniowy rozkład zajęć
Schemat zapisu: |od-do, typ zajęć, sala, Un| gdzie n jest numerem ewentualnej uwagi
Kto  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
Przemysław Duda         12-18(231)  
Krzysztof Dynowski             
Jan Grabski 8-14(229)
14-15(229-K)

 9-15(229)
15-16(229-K)
  8-14(229)
15-16(229-K)
  
Katarzyna Grebieszkow 12-16(223)
1
6-17(117B-K)
13-14(117b-K)
  10-14(228)  
Daniel Kikoła 14-15(117b-K) 14-16(223) 8-12(223) 14-15(117b-K)    
Adam Kisiel   12-14(GMiNI329)
14-15(117d-K)
13-14(117d-K)
16-19(AF)
15-17(IS223)    
Piotr Magierski       15-16(226-K)
16-18(113)
12-14(GG309)
14-15(226-K)
 
Janusz Oleniacz 8-10(IS431)
13-14(226-K)
14-16(IS8)
16-19(GG427a)
8-10(GG403)
15-16(GG403)
16-17(226-K)
15-17(GG309)
17-18(GG307)
8-10(GG427)
11-12(GG403)
16-17(GG307)
   
Tomasz Pawlak   14-15(115-K)   9-12(GG308A)
13-14(115-K)
14-16(GG437)
   
Jan Pluta 13-14(117c-K)     11-12(117c-K)
14-16(113)
10-14(111)
  
Marcin Słodkowski 12-14(309)
14-16(231)
10-12(309)
12-15
(231)
9-12(223) 12-15(231)
15-18(223)
18-19(223b-K)
13-14(223b-K)
14-16(228)
8-10(228)
Bronisław Słowiński            
Krystyna Wosińska 11-17(CLF) 11-12(117b-K)
12-14(GCh-T3)
14-15(GCh-29)
11-12(117b-K)
12-13(GCh350A)
  11-15(GCh-350B)   
Hanna Zbroszczyk 14-16(228) 12-14(228) 10-12(111)
12-13(117b-K)
12-14(228) 10-12(AF)
12-13(117b-K)
14-16(228)
 
Gabriel Wlazłowski URLOP          
Uwagi:
U1 - nie w każdym tygodniu, na ogół raz w miesiącu
U2 - w danym tygodniu tylko jeden termin: czwartek lub piątek,
U3 - co drugi tydzień