What we know is a drop, what we don't know is an ocean
Isaac Newton

Kierownik zakładu:

prof. dr hab. Mariusz Zdrojek

Pracownicy:

prof. dr hab. Leszek Adamowicz
dr Anna Dużyńska
prof. dr hab. Jolanta Gałązka-Friedman
dr hab. Wojciech Gębicki
dr inż. Irena Gronowska
dr inż. Cezariusz Jastrzębski
dr inż. Jarosław Judek
dr inż. Anna Kozanecka-Szmigiel
dr Anna Łapińska
dr inż. Piotr Ogrodnik
dr Iwona Pasternak
prof. dr hab. Bronisław Pura
dr inż. Aleksander Rostocki
dr inż. Magdalena Seroczyńska
prof. dr hab. Ryszard Siegoczyński
dr hab. Włodzimierz Strupiński
prof. dr hab. Renata Świrkowicz
dr inż. Krzysztof Świtkowski
dr Andrzej Tunia
prof. dr hab. Michał Urbański
dr inż. Michał Wierzbicki
dr hab. Michał Wilczyński
dr inż. Krzysztof Zberecki
prof. dr hab. Mariusz Zdrojek
mgr inż. Klaudia Żerańska-Chudek

Doktoranci:

        mgr inż. Karol Bolek
        mgr inż. Karolina Czerniak
        mgr inż. Arkadiusz Gertych
        mgr inż. Michał Kalenik
        mgr inż. Daniel Kowalski
        mgr inż. Patrycja Rzepecka
        mgr inż. Jakub Sitek
        mgr inż. Jan Sobieski
        mgr inż. Michał Świniarski
        mgr inż. Rafał Tarakowski
        mgr inż. Anna Wróblewska
        mgr inż. Kinga Wójcicka
        mgr inż. Klaudia Żerańska-Chudek