Co to jest radon?
Krótka historia radonu
Radon w szeregu
Radon wśród nas
Mierzenie i obniżanie stężenia
Radon a rak
O stronie


Radon w szeregu


My dear Watson, you as a medical man are
continually gaining light as to the tendencies
of a child by the study of the parents. Don't
you see that the converse is equally valid. I
have frequently gained my first real insight
into the character of parents by studying their
children.

-- Sherlock Holmes
(A. C. Doyle - The Adventure of The Copper Beeches)


Radon jest produktem przemiany alfa radu. Występuje we wszystkich trzech istniejących w przyrodzie szeregach promieniotwórczych. Najpopularniejszy jest izotop 222Rn, z szeregu uranowo-radowego, którego czas połowicznego rozpadu wynosi prawie cztery dni. Jak widać na rysunkach, niektóre izotopy mogą wyemitować albo cząstkę alfa albo kwant gamma. Zwykle jedna z tych reakcji jest dużo bardziej prawdopodobna od drugiej. Na rysukach użyta jest notacja typu 7,1e8 , co oznacza 7,1 108.

Szereg uranowo-radowy

Szereg uranowo-radowy


Dla innych izotopów czas połowicznego rozpadu przekracza on minuty. Radon-220 zwany jest również toronem.

Szereg torowy

Szereg torowy


Radon-219 jest dużo rzadziej spotykany i nie ma praktycznego znaczenia dla człowieka. Początkowo ten izotop został nazwany aktynonem.

Szereg uranowo-aktynowy

Szereg uranowo-aktynowy


Ponieważ radon jest gazem, do tego rozpuszczającym się w wodzie, ma szanse wydostać się z miejsca, gdzie rozpadali się jego przodkowie. Razem z powietrzem może trafić do płuc. Jednak dużo większe zagrożenie dla człowieka stanowią produkty rozpadu radonu, krótkożyjące pierwiastki promieniotwórcze, które zwykle dostają się do płuc przyczepione do cząsteczek kurzu.


[1] A. Czerwiński, Energia jądrowa i promieniotwórczość, Oficyna Edukacyjna, Warszawa 1998