Widok z góry na istniejące jednostki w Świerku Instytut Problemów Jądrowych na rzecz ochrony środowiska

Grupa AZA
Informacje o IPJ Grupa AZA Wrażenia z wizyty Kontakty

Grupa AZA jest to Grupa Analizy Zanieczyszczeń Atmosfery
(Analysis of Atmospheric Pollution Group) podlegająca
Zakładowi Spektroskopii i Techniki Jądrowej
Strona P-II

Wstęp
Członkowie Grupy AZA
Kontakt
Działalność P-II w 2001 roku
Działalność badawcza Zakładu w roku 2001 była głównie kontynuacją dotychczasowych badań w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych przy średnich energiach, fizyki jądrowej niskich energii, fizyki atomu i wybranych zastosowań fizyki jądrowej.

Niskotłowy układ detekcyjny promieniowania gamma Pracowni Radiochemii i Radioekologii wykorzystywany był nadal do pomiarów skażeń promieniotwórczych środowiska. Pomiary skażeń przypowierzchniowej warstwy atmosfery prowadzone są od roku 1991 za pomocą wielkoobjętościowej stacji pomiarowej ASS-500 należącej do polskiej sieci monitoringu przypowierzchniowego nadzorowanej przez Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej.

W celu przewidywania zmian wielkości skażeń wywołanych przez badane czynniki zanieczyszczające, zostały opracowane nowatorskie procedury obróbki danych za pomocą metod sztucznych sieci neuronowych, algorytmów genetycznych i metody falek. Procedury te mogą mieć zastosowanie dla celów kontroli i zarządzania środowiskiem.

 Źródło: [2]


Strona Główna

(c) Izabela Kosińska