Widok z góry na istniejące jednostki w Świerku Instytut Problemów Jądrowych na rzecz ochrony środowiska

Grupa AZA
Informacje o IPJ Grupa AZA Wrażenia z wizyty Kontakty

Grupa AZA jest to Grupa Analizy Zanieczyszczeń Atmosfery
(Analysis of Atmospheric Pollution Group) podlegająca
Zakładowi Spektroskopii i Techniki Jądrowej
Strona P-II

Wstęp
AZA - Analiza Zanieczyszczeń Atmosfery (Analysis of Atmospheric Pollution Group)
Network of Excellence

W ramach uczestnictwa w 6 Programie Ramowym Unii Europejskiej (FP6 EU), Pracownia Ochrony Środowiska w Zakładzie Spektroskopii i Techniki Jądrowej w Instytucie Problemów Jądrowych w Świerku, rozpoczęła w maju 2002 roku organizowanie Network of Excellence. Grupa AZA odpowiedzialna jest za realizację programu. Celem współpracy grup w Network of Excellence jest przygotowanie i realizację planu: "Intelligent Air Pollution Data Acquisition System for Environmental Control and Management" (w wolnym tłumaczeniu oznacza: inteligentny system źródła danych o zanieczyszczeniu powietrza do celów kontroli i zarządzania środowiskiem). Zarys działalności jest sprecyzowany w
Epression of Interest (EoI). Z powodu międzynarodowego charakteru tego programu wszystkie dokumenty sporządzone są w języku angielskim.

 Źródło: [1],[2],[10]
Członkowie Grupy AZA
Kontakt
Działalność P-II w 2001 roku


Strona Główna

(c) Izabela Kosińska