STRONA GŁÓWNA
WSTĘP


ENCYKLOPEDIA


FAKTY I LUDZIE


CO POWINNIŚMY    WIEDZIEĆ

REFERENCJE


ENCYKLOPEDIAPROMIENIOWANIE JĄDROWE - promieniowanie elektromagnetyczne (γ) lub korpuskularne (α, β, neutronowe, protonowe oraz emisje fragmentów rozproszenia jądrowego) emitowane przez jądra atomów podczas przemian promieniotwórczych [12].PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ (RADIOAKTYWNOŚĆ) - zdolność emitowania przez pewne pierwiastki promieniowania jądrowego wskutek rozpadu promieniotwórczego ich jąder atomów. Promieniotwórczość pierwiastków występujących w przyrodzie jest nazywana promieniotwórczością naturalną, otrzymywanych zaś w wyniku reakcji jądrowych - promieniotwórczością sztuczną [12].IZOTOPY - wszystkie atomy, których jądra mają jednakową liczbę protonów tworzą pierwiastek chemiczny. Posiadając taką samą liczbę protonów mają też jednakową liczbę elektronów, a zatem jednakowe własności chemiczne. Kiedy różnią się liczbą neutronów, są nazywane izotopami. Izotop danego pierwiastka jest określony przez całkowitą liczbę jego nukleonów tj. sumę protonów i neutronów [6].
Rys. str.11: [6] Państwowa Agencja Atomistyki, "Setna Rocznica Odkrycia Promieniotwórczości", 1998.


Na górę

Strona główna