STRONA GŁÓWNA
WSTĘP


ENCYKLOPEDIA


FAKTY I LUDZIE


CO POWINNIŚMY    WIEDZIEĆ

REFERENCJE


WSTĘP


Odkrycie naturalnej promieniotwórczości (radioaktywności) wywołało prawdziwą rewolucję w nauce oraz przełom w pojmowaniu Wszechświata i ewolucji wiedzy. Rozwój nauki o promieniotwórczości doprowadził do poznania jądra atomowego i jego złożonej budowy. Z tej nauki zrodziła się fizyka jądra i fizyka cząstek elementarnych [8].

Ze względu na swe liczne zastosowanie to niezwykle odkrycie wywołało duży wpływ na historię i życie ludzkości. Powstała energetyka jądrowa. Umiejętność bezpiecznego wyzwalania tej energii powinna rozwiązać problemy ludzkości spowodowane malejącymi zasobami tradycyjnych paliw. Niestety jest to jeden z możliwych wariantów. Gdy podjęto pracę nad kontrolowanym wyzwoleniem energii jądrowej, niemal jednocześnie pojawiło się wykorzystanie jej do celów militarnych. Jednakże każdy rozsądny człowiek musi być przeciwnikiem szaleńczego wyścigu zbrojeń i nagromadzenia zapasów głowic jądrowych przez mocarstwa atomowe, gdyż jest to zagrożenie zdrowia i życia ludzkości całej ziemi [10].

Odkrycie radioaktywności, promieni X, sztucznych izotopów i innych źródeł promieniowania jonizującego znalazło przede wszystkim zastosowanie w medycynie. Nie można sobie wyobrazić współczesnej medycyny bez stosowania promieniowania jonizującego do celów diagnostyki i terapii.

Promieniotwórczość znalazła również zastosowanie w przemyśle, geologii, rolnictwie, ochronie środowiska oraz w badaniach naukowych [10,11].

Podsumowując wykorzystanie promieniotwórczości bilans zysków i strat jest zdecydowanie dodatni.

Strona główna