Dr in┐. Radomir Kupczak

 

Politechnika Warszawska, Wydzia│ Fizyki

 

 

Stacja Meteo,  Wydz. Fizyki Politechnika Warszawska