Redagują opiekunowie prac
 
Rok akademicki:  2003/2004 2004/2005 2006/2007

Prace dyplomowe realizowane w Zakładzie Fizyki Jądrowej

Prace magisterskie
Lp. Pr. Magistrant Opiekun Temat Status
1 4 Patryk Gutowski Wiktor Peryt Fizyczne problemy rejestracji cząstek i akwizycji danych z detektora wierzchołkowego SSD w eksperymencie ALICE realizacja
2 4 Grzegorz Gałązka Jan Pluta  Ocena możliwości pomiarów korelacyjnych w eksperymencie ALICE obroniona 06.2007
3 4 Grzegorz Wroński Jan Pluta Komputerowe modelowanie zderzeń relatywistycznych ciężkich jonów obroniona 2005
 4 4 Tomasz Liwiński Jan Pluta Tytuł roboczy: Opis kształtu funkcji korelacyjnej za pomocą parametryzacji analitycznych realizacja
 5 4 Jakub Radzimiński Wiktor Peryt Wybrane zagadnienia korelacji jetow i akwizycji danych z detektora wierzchołkowego SSD w eksperymencie ALICE realizacja
 6  2 Maciej Bogucki Radomir Kupczak Badanie wpływu aerozolowych zanieczyszczeń powietrza w budynkach na ocenę narażenia zdrowia od radonu realizacja
  8  1 Marcin Staszczak
    Piotr Magierski Metoda rozwiązywania równania Schroedingera na sieci wykorzystująca ewolucję w czasie urojonym. obroniona
20.04.2007
 9   1 Gabriel Wlazłowski
    Piotr Magierski Propagacja neutrin w gorącej materii jądrowej z zastosowaniem do wybuchu gwiazdy supernowej. obroniona
21.06.2005
 10   1
Magdalena Zielińska     Piotr Magierski Wpływ jądrowych wzbudzeń kolektywnych na własności termodynamiczne skorupy gwiazdy neutronowej obroniona
21.07.2006
 11   4 Sławomir Biegluk   Wiktor Peryt   realizacja
 12   4 Daniel Kikoła   Wiktor Peryt   obroniona
 13   4 Emilia Lubańska   Jan Pluta

Analiza możliwości pomiarów korelacji cząstek nieidentycznych w eksperymencie ALICE metodą modelowania komputerowego

obroniona 06.2007
 14   4 Mateusz Rzepkowski     Jan Pluta Pomiar i analiza korelacji hadronów w eksperymencie STAR realizacja
 15   4 Marcin Zawisza  Tomasz Pawlak
obroniona
16

2

Tomasz Grzywna Radomir Kupczak Badanie detektorów słomkowych - LHCb dla eksperymentu do dokładnych pomiarów łamania CP w rozpadach cząstek pięknych realizacja
 17

2

 Błażej Czachor Radomir Kupczak Badanie radioaktywności materiałów ceramicznych stosowanych w budownictwie  realizacja
 18

2

 Marek Chojnacki Jan Pluta Modelowanie korelacji cząstek w eksperymencie ALICE  obroniona 06.2007

 

Prace doktorskie
Lp. Pra-
cownia
Doktorant Promotor Temat Status
1 4 Adam Kisiel Jan Pluta Studies of non-identical meson-meson correlations at low relative velocities in relativistic heavy-ion collisions registered by the STAR experiment obroniona 9.12.2004
2 4 Piotr Skowroński Jan Pluta Space-time evolution of heavy-ion collisions to be seen by ALICE experiment using particle correlations obroniona 01.2006
3 4 Piotr Szarwas Jan Pluta Probing space-time structure of ultra relativistic heavy-ions collisions with correlations of non-identical particles regisitered in the STAR experiment wstrzymana
4 4 Piotr Leszczyński Jan Pluta Badanie czasoprzestrzennej struktury zderzeń cięzkich jonów w eksperymentach STAR i ALICE  realizacja otw.p.dokt.
5 4 Agnieszka Staranowicz Jan Pluta Emisja nukleonów i lekkich fragmentów jądrowych w zderzeniach Argon-Nikiel przy energii 77 MeV na nukleon realizacja otw.p.dokt.
 6  Rafał Nowakowski  Piotr Magierski  Badanie rozkładu gęstości nukleonów w jądrach ciężkich i superciężkich  realizacja otw.p.dokt. 
 7  1  Krzysztof Zberecki Piotr Magierski  Badanie wzbudzeń wibracyjnych jąder atomowych o egzotycznych kształtach  obroniona 8.10.2007
 4 Marcin Słodkowski Marek Gaździcki Kielce/Frankfurt Modelowanie reakcji ciężkich jonów w podejściu hydrodynamicznym  realizacja przew.otw. 
 4  Hanna Zbroszczyk Jan Pluta, Barbara Erazmus,    Study of baryon-baryon correlations in heavy ion collisions registered at the STAR experimnet co-toutelle przew.otw 
10 4 Maciej Jedynak Jan Pluta      (Tomasz Pawlak) Produkcja cząstek dziwnych w zderzeniach relatywistycznych jonów wstrzymana 
11 4 Marek Szuba Marek Gaździcki, Kielce/Frankfurt Procesy twarde w eksperymencie ALICE - przewidywania teoretyczne i przygotowania doświadczalne realizacja przew.otw. 
12
1
Gabriel Wlazłowski
Piotr Magierski
Własności rozrzedzonej materii neutronowej
realizacja
13 4 Daniel Kokoła Wiktor Peryt, Grażyna Odyniec Temat roboczy: Poszukiwania ukrytego powabu w eksperymencie STAR
realizacja
14
4
Marcin Zawisza
Jan Pluta
Study of meson-baryon correlations in heavy ion collisions registered by the STARdetector
realizacja przew.otw.

Planowane prace magisterskie
Lp. Pr. Magistrant Opiekun Temat Status
 1  2  

 
2  2  

 
3          
4          

 

Prace dyplomowe realizowane w Zakładzie Fizyki Jądrowej (rok ak. 2003/2004)

Prace magisterskie
Lp. Pr. Magistrant Opiekun Temat Status
 1 4 Maciej Jedynak Tomasz Pawlak Identyfikacja dziwnych dropletów (strangletów) w eksperymencie ALICE obroniona 14.09.2004
2 4 Marek Szuba Wiktor Peryt
Chosen aspects of jet detection and data acquisition with the ITS SSD detector in ALICE experiment
obroniona 17.06.2004
3 4 Patryk Gutowski Wiktor Peryt Fizyczne problemy rejestracji cząstek i akwizycji danych z detektora wierzchołkowego SSD w eksperymencie ALICE realizacja
4 4 Grzegorz Gałązka Jan Pluta  Ocena możliwości pomiarów korelacyjnych w eksperymencie ALICE realizacja
5 4 Hanna Gos Jan Pluta Rezultaty eksperymentu STAR w zastosowaniu do analizy korelacji hadronów w eksperymencie ALICE obroniona 17.06.2004
6 4 Grzegorz Wroński Jan Pluta Komputerowe modelowanie zderzeń relatywistycznych ciężkich jonów realizacja
7 4  Tomasz Tałuć Krystyna Wosińska Czasowo-przestrzenny rozwój procesu emisji hadronów w wybranych modelach reakcji relatywistycznych jąder obroniona 17.06.2004
 8 4 Tomasz Liwiński Jan Pluta Tytuł roboczy: Opis kształtu funkcji korelacyjnej za pomocą parametryzacji analitycznych realizacja
 9 4 Jakub Radzimiński Wiktor Peryt Wybrane zagadnienia korelacji jetow i akwizycji danych z detektora wierzchołkowego SSD w eksperymencie ALICE realizacja
10  4 Marcin Stępniak Tomasz Pawlak Badanie emisji par neutron-proton przy bliskich pędach w zderzeniach ciężkich jonów obroniona 09.06.2004
11 4 Paweł Picewicz Krystyna Wosińska  Zastosowanie modelu transportu Landau-Vlasowa zderzeń ciężkich jonów do analizy reakcji Ar-Ni przy energii 77 MeV/nukleon obroniona  4.03.2004 
12 4 Małgorzata Łukasik Krystyna Wosińska Korekacje czastek nieidentycznych w zderzeniach Ar-Ni przy energii 77 MeV/u obroniona 16.09.2004 
13 4 Marcin Zagrajek Tomasz Pawlak Badanie korelacji cząstek dziwnych w zderzeniach relatywistycznych ciężkich jonów obroniona 22.01.2004
14 4 Marcin Słodkowski Wiktor Peryt
Physical problems of the particles registration and data acquisition system for vertex silicon strip detector in the ALICE experiment
obroniona 10.10.2003
15 4 Arkadiusz Sztenkiel Krystyna Wosińska Wpływ efektów kulombowskich na emisję cząstek naładowanych w zderzeniach ciężkich jąder Ar+Ni przy energii 77 MeV/nukleon obroniona 29.01.2003
 16 4 Tomasz Małkiewicz Tomasz Pawlak Measurement of heavy ions energy loss in matter obroniona 14.04.2004
 17  2 Maciej Bogucki Radomir Kupczak Badanie wpływu aerozolowych zanieczyszczeń powietrza w budynkach na ocenę narażenia zdrowia od radonu realizacja
  19
   1
Konrad Klimaszewski
    Piotr Magierski Gęstość protonów w wewnętrznej skorupie gwiazdy neutronowej
obroniona
30.09.2004
  20
   1
Marcin Staszczak
    Piotr Magierski Metoda rozwiązywania równania Schroedingera na sieci wykorzystująca ewolucję w czasie urojonym. obroniona
20.04.2007
  21
  1
Gabriel Wlazłowski
    Piotr Magierski
Propagacja neutrin w gorącej materii jądrowej
obroniona
21.06.2005
  22
  1
Magdalena Zielińska
    Piotr Magierski
Wpływ jądrowych wzbudzeń kolektywnych na własności termodynamiczne wewnętrznej skorupy gwiazd neutronowych
obroniona
21.07.2006

Prace doktorskie
Lp. Pr. Doktorant Promotor Temat Status
 1 2 Michał Przewłocki Jan Pluta Analiza korelacji w układach dwunukleonowych emitowanych w zderzeniach ciężkich jonów obroniona 16.12.2003
2 4 Przemysław Duda Włodzimierz Zych  Zbadanie wpływu Pt i Pd na własności magnetyczne amorficznych stopów metalicznych obroniona 19.01.2004
3 4 Adam Kisiel Jan Pluta Studies of non-identical meson-meson correlations at low relative velocities in relativistic heavy-ion collisions registered by the STAR experiment realizacja
4 4 Piotr Szarwas Jan Pluta Probing space-time structure of ultra relativistic heavy-ions collisions with correlations of non-identical particles regisitered in the STAR experiment realizacja
5 4 Piotr Leszczyński Jan Pluta Badanie czasoprzestrzennej struktury zderzeń cięzkich jonów w eksperymentach STAR i ALICE  realizacja
6 4 Agnieszka Staranowicz Jan Pluta Emisja nukleonów i lekkich fragmentów jądrowych w zderzeniach Argon-Nikiel przy energii 77 MeV na nukleon realizacja
 7  Rafał Nowakowski  Stefan Ćwiok
Piotr Magierski 
Badanie rozkładu gęstości nukleonów w jądrach ciężkich i superciężkich  realizacja 
 1  Krzysztof Zberecki
Piotr Magierski  Badanie wzbudzeń wibracyjnych jąder atomowych o egzotycznych kształtach  obroniona
8.10.2007 r. 

Planowane prace magisterskie
Lp. Pr. Magistrant Opiekun Temat Status
 1  2  
   
2  2  
   
3