Redagują  uczestnicy 
 
Foto-kronika niektórych ważnych wydarzeń w Zakładzie (rok ak. 2003/2004)

Wydarzenie Gdzie Kiedy Uwagi
       
Obrona pracy doktorskiej Przemka Dudy  Wydz.Fiz. PW 19.01.2004  
Spotkanie opłatkowe Zakładu '03 Wydz.Fiz. PW 22.12.2003  
Obrona pracy doktorskiej Michała Przewłockiego Wydz.Fiz. PW 16.12.2003  
Nasi studenci w Nantes w ramach współpracy studenckiej, PCI Nantes, Francja (15-19).12.2003  
Jan Pluta na "Szkole Fizyki Ciężkich Jonów" w Budapeszcie  Budapeszt (8-11).12.2003  
Piotr Magierski na Konferencji w Japonii  Nara, Japonia (22.11-8.12).2003  
Spotkanie na temat korelacji i rezonansów  Wydz.Fiz. PW (15-18).10.2003