Obrona pracy doktorskiej Michała Przewłockiego
"Analiza korelacji w układach dwunukleonowych emitowanych w zderzeniach ciężkich jonów"

16 grudnia 2003 roku

 
Kliknij ikonę, by zobaczyć duży obraz Rozmiary zdjęć odpowiadają rozdzielczości ekranu  (1024 x 768) pikseli.
Powiększ okno na pełny ekran, by widzieć cały obraz.
Kliknij ikonę, by zobaczyć duży obraz
  <==( Migawki z referatu doktoranta i wystąpień recenzentów,)==>
 

<==(co odbywało się przy wypełnionej sali.

Moment najważniejszy - przewodniczący Komisji odczytuje werdykt - "Komisja postanawia wystąpić z wnioskiem do Rady Wydziału Fizyki o nadanie mgr inż. Michałowi Przewłockiemu stopnia doktora nauk fizycznych".  )==>

 

<==( Na koniec pamiątkowe zdjęcia: z promotorem

oraz w kręgu Rodzinnym. )==>

  <==( ...i wspomnienia niezapomnianego czasu wykonywania pomiarów we francuskim Laboratorium GANIL. )==>
 

<==( Symbol wykonanej pracy pozostaje na Wydziale jako jego "wizytówka". Z lewej, jeden z wyników wykonanych pomiarów (wizualizacja analizy kształtu impulsów z detektora neutronów) - z prawej, ten sam kształt jako motyw przewodni  plakatu promującego studia na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej.)==>

Tak, fizyka to wielka przygoda życiowa !   (opracował, JP)