Podstawy programowania (Wydział Fizyki)

Wykład: czwartek, 8:25-9:55

Laboratorium: wg planu Laboratorium Komputerowego

Zadania dla "mojej" grupy laboratoryjnej: wtorek 17-19

Instrukcja konfiguracji Geany »

Program wykładu

 1. Wprowadzenie. Struktura programu i kompilacja. Typy danych i operatory.
 2. Operacje wejścia/wyjścia. Operacje na plikach. Potoki.
 3. Operatory logiczne. Instrukcje warunkowe i pętle.
 4. Tablice jednowymiarowe. Wskaźniki.
 5. Dynamiczna alokacja pamięci. Łańcuchy znaków.
 6. Funkcje. Rekurencja.
 7. Typy wyliczeniowe, unie, struktury.
 8. Struktury cd. Podział programu na wiele jednostek kompilacji. Makefile.
 9. Typy przenośne (niezależne od architektury). Operatory bitowe. Funkcje matematyczne. Liczby zespolone.
 10. Wskaźniki na funkcje. Liczby losowe. Algorytmy i struktury danych.
 11. Tablice dwuwymiarowe. Listy jedno- i dwukierunkowe.
 12. Obsługa sygnałów systemowych. Data i czas. Obsługa parametrów linii komend.
 13. Kompilowanie własnych bibliotek. Biblioteka ncurses.
 14. Elementy języka C++: operatory new/delete, typy referencyjne, przeciążanie funkcji, liczby zespolone.
 15. Elementy języka Assembler. Podsumowanie.

Slajdy z wykładu »

Zalecana literatura i pomoce naukowe

 1. B. W. Kernighan, D. M. Ritchie: Język ANSI C, WNT
 2. H. Schildt: Programowanie C, Wydawnictwo RM
 3. Wikipedia
 4. C reference
 5. Standardy kodowania GNU

Zasady zaliczenia przedmiotu

Regulamin zajęć laboratoryjnych

UWAGA! Studenci łamiący postanowienia regulaminu (np. przeglądanie internetu, korzystanie z telefonów komórkowych lub powielanie cudzych programów) zostaną zdyskwalifikowani z zajęć laboratoryjnych (tj. kończą zajęcia z wynikiem 0, niezależnie od stopnia zaawansowania programu)