Średniozaawansowane programowanie w C++ (Wydział Fizyki)

Wykład wprowadzający: wtorek 14:15-15:00
Laboratorium: czwartek 14:15-16:45 / 17:00-19:30
Spotkania odbywają się wg harmonogramu - łącznie 30 godzin zajęć.

Materiały dla uczestników przedmiotu »
Poprawny dostęp do materiałów może wymagać instalacji podpisu wystawcy certyfikatu SSL.

Treści zadań  »

REKLAMA PRZEDMIOTU :)

Ramowy program zajęć

 1. Kontenery i algorytmy STL, sprytne wskaźniki, bindowanie funkcji
 2. Wyjątki, stringi, wyrażenia regularne
 3. Wzorce projektowe
 4. Wielowątkowość
 5. Grafika 2D
 6. Programowanie generyczne, traity
 7. Tworzenie dokumentacji, praca w zespołach projektowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe

 1. Bjarne Stroustrup: Programowanie. Teoria i praktyka z wykorzystaniem C++. Helion, 2010.
 2. Bjarne Stroustrup: Język C++, WNT.
 3. H. Sutter, A. Alexandrescu: Język C++. Standardy kodowania. Helion, 2005.
 4. E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides: Wzorce projektowe. WNT, 2005.
 5. B. Karlsson: Więcej niż C++. Wprowadzenie do bibliotek Boost. Helion, 2006.
 6. Wikipedia
 7. The C++ Resources Network
 8. Standard C++11
 9. C++0x/C++11 Support in GCC

Regulamin zajęć

Zasady zaliczenia:

Zasady oceniania programu:

Uwaga! Program, który nie buduje się prawidłowo, może być oceniony maksymalnie na 1 pkt.