Dydaktyka

Przedmioty prowadzone w semestrze zimowym:

1) Podstawy Projektowania Przyrządów Wirtualnych (PPPW) - laboratoria + wykład

2) Podstawy Systemów Wbudowanych (PSW) - laboratoria+wykład

Przedmioty prowadzone w semestrze letnim:

1) Elektronika w Eksperymencie Fizycznym (EwEF) - laboratoria

2) Podstawy Systemów Mikroprocesorowych (PSM) - laboratoria

3) Modelowanie Procesów Jądrowych (MPJ) - laboratoria

4) Podstawy Systemów Wbudowanych (PSW) - laboratora+wykład

5) Advanced Application of LabVIEW - laboratoria

Mapa witryny