Strona główna

Dendrochronologia i kalibracja

Dendrochronologia
Przedłużanie krzywej kalibracji

Kalibracja

Jak zostało wspomniane we wprowadzeniu, hipoteza o stałej wydajności powstawania izotopu 14C w atmosferze jest jedynie pewnym przybliżeniem. Daty radiowęglowe nie przekładają się w prosty sposób na kalendarzowe. Zmiany w ilości powstającego 14C mogą mieć charakter długotrwałych zmian lub krótkich “wahnięć”. Długoterminowe zmiany zdają się mieć związek z fluktuacjami pola magnetycznego Ziemi. Wahnięcia, zwane też efektem de Vries od nazwiska badacza Hessela de Vries’a wykazują z kolei związek z aktywnością słoneczną.

Do otrzymania z lat radiowęglowych (CRA, patrz Obliczanie wieku radiowęglowego) lat kalendarzowych używa się krzywych kalibracji. Krzywe takie powstają na podstawie danych uzyskanych z wielu laboratoriów. Zamiany CRA na datę rzeczywistą dokonuje najczęściej program komputerowy – ostatnia wersja to CALIB 4.0, zawierający bazę INTCAL98, opartą na dendrochronologii, datowaniu uranowo- torowym korali i chronologii tzw. warw (warstewek ilastego osadu). Obejmuje on daty od 0 do 24000 BP .

calibration-fot2.gif (10612 bytes)

Schemat wyjaśniający posługiwanie się krzywą kalibracji: otrzymano CRA 3000 z niepewnością 30 lat, na tej podstawie tworzy się wykres ( kolor czarny ) "spektrum" daty po kalibrowaniu a na nim odznacza liniami poziomy ufności. ( źródło : Radiocarbon Web). Poniżej przykład z bazy danych ANDES (patrz: Projekty i placówki badawcze ). Na tej podstawie wyznacza się daty kalendarzowe. Czasem na linii odcinającej wykres dla danego poziomu ufności tworzą się dwa wyraźne przedziały, co widoczne łatwo zauważyć w publikacji wyników dla całunu turyńskiego.

CALIB01.gif (4004 bytes)

Dendrochronologia

Dendrochronologia polega na porównywaniu koncentrycznych pierścieni wzrostu drzewa z już wcześniej datowaną sekwencją pierścieni. Znajduje ona zastosowanie w archeologii – poprzez wywiercenie otworu np. w belce kościoła i porównanie sekwencji pierścieni z zawartymi w komputerowej bazie danych można określić datę ścięcia drzewa niekiedy nawet z roczną dokładnością. Warto zauważyć, że do datowania tysiącletniego kościoła niekoniecznie potrzeba “wzorca” z tysiącletnich drzew. Wystarczy kilka wzorów pierścieni pochodzących z coraz starszych okresów, które zachodzą na siebie czasowo w dostatecznym stopniu.

Dendrochronologia oddaje nieocenione usługi w tworzeniu krzywych kalibracji dla metody 14C. Pewne frakcje drewna obumierają i ustaje w nich proces wymiany izotopu z otoczeniem. Można je datować radiowęglowo i dendrochronologicznie. Pewnym problemem dla naukowców było znalezienie drzew, które żyją dostatecznie długo i których drewno jest dostatecznie trwałe. Ostatnie badania wskazują na sosnę bristlecone (niestety nie znalazłem tłumaczenia tej nazwy, proszę ewentualnych botaników odwiedzających tą stronę o kontakt) pochodzącą z Kanady. Drzewa te osiągają wiek nawet do 5 tys. lat, mają dość regularny układ pierścieni wzrostu. Wyróżniają się również trwałością i nie ulegają rozkładowi jeszcze długo po śmierci. Pozwoliło to na porównanie (patrz wyżej) pierścieni żywych drzew z układem występującym w pniach martwych, i rozciągnięcie krzywej kalibracji do 11 tys. lat BP.

Podobne badania prowadzi się w Irlandii z wykorzystaniem dębu bagiennego, a w Japonii cedru z wyspy Yaku.

bcp4.jpg (13524 bytes)

Martwy pień sosny bristlecone. Copyright  J. Scott Bovitz.

Przedłużanie krzywej kalibracji

Na całym świecie laboratoria starają się przedłużyć krzywą kalibracji na cały obszar czasowy dostępny dla metody – 40 tys. lat. Oto kilka z zaawansowanych projektów: