Prof. dr hab. Jan Pluta, Wydział Fizyki PW

Warszawa, grudzień 2009

Metody i technologie Jądrowe

(materiały pomocnicze)

 

Prezentacje wybranych zagadnień  specjalistycznych

W ramach zajęć prezentowane są referaty dotyczących aktualnych zagadnień związanych z rozwojem metod i technologii jądrowych, a także aplikacji tych metod w różnych dziedzinach nauki i szeroko rozumianej techniki. Zgromadzone w ten sposób materiały stanowią pomoc w realizacji przyszłych zajęć i przygotowywaniu opracowań zaliczeniowych studentów. Stanowią także bank informacji, który może być przydatny w przyszłej pracy absolwentów PW. Prezentacje są kontynuowane stanowiąc stały element zajęć.

Poniżej podany jest spis tematów wraz z informacjami pomocniczymi i odnośnikami do referatów.

Autor Tytuł Plik
Prof. dr hab. Z. Szefliński, Terapia ciężko-jonowa w onkologii terapia.pdf
Prof. dr hab. J. Pluta Reakcje rozszczepienia i energetyka jądrowa energetyka.pdf
Guenter Janeschitz Status of ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) GJ-Talk-ENC-10-2016.pdf
Prof. Z. Szefliński, FIizyka i Medycyna - PET i co jeszcze... PET-05.pdf
Mgr inż. D. Kulczyński Ewolucja Systemu CANDU - wyniki i doświadczenia eksploatacyjne, oraz szkolenie w kanadyjskich elektrowniach jądrowych CANDU.pdf
Prof. dr hab. J. Pluta
Rejestracja, identyfikacja, pomiar energii i analiza korelacji neutronów w eksperymencie E286 w Lab. GANIL (Francja)
DEMON-mtj.pdf
Dr K. Wosińska ION BEAMS IN BIOLOGY AND MEDICINE (konferencja, Heidelberg, 2007) IBIBAM.pdf