Podstawowe procesy                      Wstęp
Neutrony a materia 
Rozszczepienie
Reaktor

Cykl paliwowy
Wstęp
Cykl
Pręty paliwowe

Referencje        Referencje

          

                          Rdzeń reaktora typu BWR podczas wymiany paliwa [a].

                          

 

                       

 

 

 

 

 

                        Wykorzystanie procesów fizycznych


Reaktor badawczy na przykładzie reaktora MARIA 

 

 
Naturalny reaktor w Oklo

 

  Przykładowe typy reaktorów