Politechnika Warszawska

Wydział Elektryczny

Studium Doktoranckie

rok akademicki 2003/2004

 

Krzysztof Lenarczyk

 

Metody i techniki jądrowe w środowisku, przemyśle i medycynie.

 

Temat: Możliwości wykorzystania toru w energetyce.

 

 

                                                                                                                                               090 Thorium

 

 

Spis treści:

 1.Charakterystyka toru.

 2. Zasoby toru na tle zasobów uranu.

 3. Torowy cykl paliwowy.

 4. Reaktory wykorzystujące torowy cykl paliwowy.

 5. Bezpieczeństwo radiologiczne torowego cyklu paliwowego. 

 6. Zawartość toru w pożywieniu na tle innych pierwiastków.