Spis wykładów 

1. Pomiary w eksperymentach fizycznych

2. Wynik pomiaru jako zmienna losowa

3. Rozkłady dwóch zmiennych losowych

4. Wiele zmiennych, ich transformacje i propagacja błędów

5. Podstawowe rozkłady statystyczne 

6. Pomiar jako pobieranie próby 

7. Test Ch^2 - ciąg dalszy 

8. Metoda największej wiarygodności 

9. Metoda najmniejszych kwadratów (I) 

Strona tytułowa