Tablica Galtona - trochę historii
 

Ewolucja naszej "Tablicy Galtona" ma już dość długa historię.
Kilka ważniejszych dat oraz związane z nimi fakty i nazwiska - podaje poniżej.

  1. 1980 - W "Centralnym Laboratorium Fizycznym" (CLF) Instytutu Fizyki PW funkcjonuje ćwiczenie laboratoryjne "Badanie własności rozkładu Gaussa przy użyciu Tablicy Galtona" autorstwa   (wówczas d-ra) Jerzego Garbarczyka. Sama tablica posiada jedną tylko kulkę, zaś jej pozycja po przejściu przez tablicę każdorazowo notowana jest przez wykonującego ćwiczenie.

  2. Mechaniczny model 1983 - Wspólnie z Andrzejem Kozłowskim projektujemy nowa, mechaniczna wersje tablicy, umożliwiającą wizualizacje tworzonego rozkładu. (W planach było już wtedy elektroniczne zbieranie informacji poprzez rejestracje zetknięcia się kulki z kółeczkiem; każdy kołeczek odizolowany jest od tablicy, a kuleczka stanowi połączenie elektryczne.) Pan Andrzej wykonał tablice wkładając w jej konstrukcje mnóstwo własnej inwencji, np. znakomita "pompa kulkowa". Tablica ta funkcjonuje do dziś w Laboratorium. Jej wygląd pokazany jest obok.


  3. 1987 - Wspólnie z synem Bogusławem Pluta (wówczas uczniem liceum w Dubnej) opracowujemy komputerowa wersje "Tablicy", która zaprezentowana została w czasie konferencji dydaktycznej MIKROFIZ'87 zorganizowanej przez Marka Peryta w Instytucie Fizyki PW. Program, napisany w języku BASIC wykonywany byl na komputerze AMSTRAD-6128 (128KB pamięci operacyjnej, bez dysku twardego). Program funkcjonował w Laboratorium przez 10 lat (do 1997 roku). W komputerowej wersji wprowadzam "centralne twierdzenie graniczne", metodę Monte-Carlo z generacja liczb pseudolosowych, przejścia pomiędzy rozkładami: dwumianowym - Gaussa - Poissona, wizualizacje porównania z rozkładami statystycznymi itp. Korzystałem z informacji zawartych w podręczniku "Wstęp do Fizyki" autorstwa A.K. Wroblewskiego i J.A. Zakrzewskiego.

  4. 1995 - Adam Wasążnik - uczeń Liceum Nr 40 w Warszawie - opracowuje demonstracyjna wersje "Tablicy" dla komputera PC. Program napisany jest w języku PASCAL. Wersję tę wykorzystywałem w moim wykładzie z fizyki.

  5. 1997 - Elric Peyre student trzeciego roku Ecole des Mines de Nantes we Francji odbywa trzymiesięczny staż w IF PW opracowując nowa wersje "Tablicy" na PC. Program napisany jest w C++ i w trzech wersjach językowych: polskiej, francuskiej i angielskiej. Program ten funkcjonuje obecnie w Laboratorium Fizyki I - Instytutu Fizyki PW i 

  6. 1998 - Zbyszek Jedrzejewski-Szmek uczeń XIV liceum w Warszawie - opracowuje wersje Java-Applet "Tablicy", którą można uruchamiać z pomocą przeglądarki internetowej. Aktualna jego wersja może być ściągnięta również na Twój komputer.

  7. 1998 - .... Kolejne fazy rozwoju "Tablicy" realizuje wspólnie z młodszymi o wiele Kolegami - uczniami lub studentami. Będąc bardzo zadowolony z tego typu współdziałania chcę, aby "Tablica" stała się pierwszym elementem Internetowego Laboratorium Fizyki w tworzeniu którego uczestniczyć będą uczniowie i studenci z całego kraju.

  8. 2003 - A oto rezultat tej współpracy. Studenci drugiego roku Wydziału Fizyki PW w roku ak. 2002/2003: Sebastian Konkol, Piotr Lipson, Kamil Mętrak opracowali aplikację, TG2003ED która nie tylko znalazła zastosowanie w Centralnym Laboratorium Fizyki na Wydziale Fizyki PW, ale  również może być uruchamiana "na odległość" stanowiąc element Internetowego Laboratorium Fizyki. Kliknij na nazwie aplikacji, a zobaczysz, że - "chcieć - to móc".