Internetowe Laboratorium Fizyki (Inter-Lab)
 1. Idea
  Czy można zobaczyć pierścienie Newtona lub zmierzyć oporność przewodnika w funkcji temperatury z pozycji zacisza domowego? Jeszcze nie - ale to tylko kwestia czasu. Wkrótce, będziemy mogli sterować z domu eksperymentem fizycznym lub procesem produkcyjnym.

  Na razie, możemy zademonstrować wiele zjawisk przyrody metoda modelowania komputerowego. Wyniki można następnie zweryfikować, w szkolnym laboratorium fizycznym. (*) W wielu przypadkach pełna demonstracja procesu wymaga kosztownej aparatury lub / i -długiego czasu. Najprostszy przykład: dokładność uzyskanego wyniku w funkcji liczby pomiarów trudno jest sprawdzić w rozsądnym czasie dla dużej liczby prob. Modelowanie komputerowe jest tu niezwykle pomocne, czego przykładem jest właśnie "Tablica Galtona".
  Przykładów można podąć wiele: ruch cząstki w polu elektrycznym, czy znany z mechaniki "rzut ukośny", dołączone pole magnetyczne - to już cyklotron, ruchy Browna, kulki w pudełkach, rozpraszanie cząstek w materii, proces termo-emisji - to kolejna "rodzina", huśtawka, drgania struny... nie będę już kończyć - wiadomo. Wszystko to może być bardzo atrakcyjnie modelowane w żywej i kolorowej scenerii multimedialnego "Pentium-a" stanowiac prawdziwa "przygodę komputerowa" dla młodych ludzi zafascynowanych informatyka.
  Do młodszych Kolegów, których interesuje fizyka i informatyka
  adresowana jest propozycja stworzenia - Internetowego Laboratorium Fizyki.

 2. Realizacja
  ... wymaga niewątpliwie współpracy - młodych ludzi i ich nauczycieli: fizyki, informatyki, angielskiego, bo i o rożnych wersjach językowych pomyśleć warto - wchodzimy przecież - "do Europy". Fizyk proponuje zagadnienie, informatyk konsultuje rozwiązanie, nauczyciel języka pomaga w przygotowaniu obcojęzycznej wersji. Wykonane zadanie demonstrowane jest poprzez Internet całej społeczności zainteresowanych osób. Droga do konkursów, spotkań, wymiany doświadczeń jest otwarta....
  Na razie tyle. Będę wdzięczny za wszystkie, także krytyczne - uwagi.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  (*)W rzeczywistych eksperymentach fizycznych symulacje komputerowe dostarczają informacji o przewidywanym przez nas przebiegu procesu na bazie całej posiadanej przez nas wiedzy. To, czego nie wiemy - pojawi się w wynikach pomiarów jako odstępstwo od naszych przewidywań. W ten sposób, modelowanie i pomiary stanowią uzupełniające się elementy doświadczenia.