Regulamin Konkursu FizycznegoIV Konkurs Fizyczny


Zadania finału 1998

Wyniki finału 1998

V Konkurs Fizyczny


Zadania etapu rejonowego

Zadania finału 1999

Rozwiązania zadań finału 1999

effee

Ostatnia aktualizacja 28.05.1999
Przez RR