My lectures

Statistical Physics and Termodynamics dla Wydz. Fizyki, semestr zimowy
poniedziałki 10.15-13.00, sala 111, Gm. Fizyki
Genetic Algorithms dla Wydz. Fizyki, semestr zimowy
wtorki 8.15-10.00, sala 113, Gm. Fizyki
Models and Methods of Physics in Economy and Sociology dla Wydz. Fizyki, semestr letni, wykład obieralny
Evolving Networks: from Physics to Internet dla Wydz. Fizyki, semestr letni, wykład obieralny
Statistical Physics of Nonequilibrium States dla Wydz. Fizyki, semestr zimowy
środy 10.15-12.00, sala 111, Gm. Fizyki
Notatki z wykładów
Wirtschaftsphysik - Physics in Economy open for public, was held in the summer semester 2003/2004
Strona wykładu
Nonlinear Dynamics of Complex Systems dla Studium Doktoranckiego Wydz. Fizyki
semestr zimowy poniedziałki 16.15-18.00, sala 113, Gm. Fizyki
semestr letni poniedziałki 16.15-18.00, sala 113, Gm. Fizyki
najblizsze seminarium

Consultations for students


Mondays, 1 p.m. - 2 p.m.

Tuesdays, 10 a.m. - 11 a.m.

Back