Notatki z Wykładów z Fizyki Statystycznej Stanów Nierównowagowych

Wykład I