Seminarium z Ekonofizyki

Szczegóły prezentacji

referent: Anna Chmiel data: 1 grudnia 2004 r.
tytuł: Zależności czasowe korelacji pomiędzy zwrotami z różnych akcji: Skierowana sieć wpływów
artykuł: Time dependent cross corelations between different stock returns: A directed network of influence
autorzy: L. Kullmann, J. Kertesz, K. Kaski
opublikowany w: Physical Review E 66, 026125 (2002)     cond-mat: 0203256
pliki: wersja oficjalna (PDF 85 KB),    wersja cond-mat (PDF 148 KB)
prezentacja: (PPT 282 KB)

streszczenie: W artykule badane są zależności czasowe korelacji pomiędzy zwrotami z różnych akcji. Mierzono korelacje w funkcji przesunięcia czasowego pomiędzy parami zwrotów z akcji. Wynik ten ustalono na podstawie maksimum korelacji, które w wielu przypadkach przypada dla niezerowego przesunięcia czasowego, co wskazuje na istnienie ukierunkowanego oddziaływania pomiędzy spółkami. W celu zaprezentowania tej zależności skonstruowano skierowaną sieć wpływów pomiędzy spółkami. Dane analizowane w artykule pochodziły z bazy TAQ (rejestrującej każdą transakcję z NYSE)

uwagi:


Powrót