Seminarium z Ekonofizyki

Szczegóły prezentacji

referent: Marcin Uszyński data: 3 listopada 2004 r.
tytuł: Uniwersalne i nieuniwersalne właściwości korelacji w finansowych szeregach czasowych
artykuł: Universal and Non-Universal Properties of Cross-Correlations in Financial Time Series
autorzy: V. Plerou, P. Gopikrishnan, B. Rosenow, L. A. N. Amaral, H. E. Stanley
opublikowany w: Physical Review Letters 83, 1471 (1999)     cond-mat: 9902283
pliki: wersja oficjalna (PDF 123 KB),    wersja cond-mat (PDF 194 KB)
prezentacja: (PPT 353 KB)

streszczenie: Użycie metod teorii macierzy losowej (RMT) do analizy macierzy korelacji C zmian cen akcji, 1000 największych spółek w 2-letnim okresie (1994-1995). Odkryto, że statystyka większości wartości własnych dla macierzy C zgadza się z przewidywaniami teorii macierzy losowej, ale występują odchylenia dla kilku największych wartości własnych. Odkrywamy, że macierz C posiada uniwersalne właściwości typowe dla pewnego zestawu macierzy z danymi z rozkładu Gaussa. Ponadto, analizujemy wektory własne macierzy C.

uwagi:


Powrót