.
           Strona główna      Aktualności      Przebieg studiów      Zatrudnienie      Stypendia      Kontakt     


.
.

"Celem kształcenia (...) z zakresu Fizyki Medycznej jest przygotowanie specjalistycznej kadry fizyków do pracy w szpitalach, w różnych działach medycyny. Celem kształcenia jest takie pokierowanie fizyków, aby mogli nie tylko spełniać rolę partnerów lekarzy, lecz również podejmować decyzje dotyczące fizycznych aspektów medycyny. Szczególną rolę w kształceniu należy przypisać nauczeniu i wdrożeniu fizyków do spełniania roli ekspertów w zakresie systemów zarządzania jakości w dziedzinach związanych z fizyką medyczną. Fizycy medyczni powinni również działać inspirująco na zespół, z którym pracują zwracając uwagę na nowe możliwości w procesie diagnozowania i leczenia."
(z Programu Specjalizacji w Fizyce Medycznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego)

Realizując specjalność Fizyka Medyczna nasz Wydział ściśle współpracuje z Kierunkiem Inżynierii Biomedycznej PW, Centrum Onkologii w Warszawie, Laboratorium Ciężkich Jonów, Instytutem Kardiologii oraz Wojskowym Instytutem Medycznym.Kończąc specjalność Fizyka Medyczna na Wydziale Fizyki PW będziesz:
 • fizykiem z doświadczeniem inżynierskim

 • posiadać podstawową wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka

 • przygotowany do współpracy z lekarzami w zakresie diagnostyki i terapii

 • posiadać praktyczną znajomość technik obrazowania ultrasonograficznego, optycznego, rentgenowskiego i radiacyjnego

 • specjalistą w optycznych technikach endoskopowych oraz laserowych

 • posiadać szeroką wiedzę z zakresu promieniowania ultrafioletowego, podczerwonego, mikrofalowego oraz ultradźwięków

 • realizować pomiary w diagnostyce z wykorzystaniem sygnałów magnetycznych i elektrycznych i oceniać ich wyniki

 • znać zagrożenia wynikające z stosowania promieniowania jonizującego (szczególnie w medycynie) i będziesz gotowy do podjęcia badań z jego wykorzystaniem

 • wykazywać praktyczne umiejętności z dozymetrii stosowanej w ochronie radiologicznej

 • potrafić planować leczenie z zastosowaniem różnych źródeł promieniowania oraz oceniać plan takiego leczenia

 • posługiwać się wiedzą ze statystyki matematycznej, fizyki statystycznej oraz nowoczesnej analizy sygnałów medycznych


Wykształcenie to przygotuje Cię do podyplomowych studiów dających uprawnienia państwowe specjalisty z zakresu Fizyki Medycznej.


.          "Przygotowanie i realizacja specjalności Fizyka Medyczna"
          w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

    .       .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  (c)2011 Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska