Życiorys Dr Andrzeja Krawieckiego
 

 • Stopnie naukowe
 • Zatrudnienie
 • Wyjazdy zagraniczne
 • Granty
 • Recenzent
 • Dydaktyka (Politechnika Warszawska)


  Stopnie naukowe

  1993   magister fizyki technicznej, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Warszawska, specjalizacja: fizyka ciała stałego
  1997   doktor nauk fizycznych, Instytut Fizyki Politechniki Warszawskiej
  2005   doktor habilitowany, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej


  Zatrudnienie

  1993-1997   doktorant, Instytut Fizyki, Politechnika Warszawska, promotor: Prof. dr hab. Andrzej Sukiennicki
  od 1997   adiunkt, Instytut/Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej
  2005 - 2012   prodziekan ds. studenckich, Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej


  Wyjazdy zagraniczne

  1998, 2000, 2002, 2004   Instytut Fizyki Ciała Stałego, Politechnika w Darmstadt, Niemcy (Prof. H. Benner), krótkie pobyty
  2000   Instytut Fizyki Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, Niemcy (Prof. W. Ebeling), krótki pobyt
  2001   Instytut Ekonomiki Transportu, Politechnika w Dreźnie, Niemcy (Prof. D. Helbing), stypendium Fundacji Quandta


  Granty KBN

  1993-94   Chaos deterministyczny w rezonansie ferromagnetycznym
  2001-2003   Multirezonans stochastyczny w układach chaotycznych z kryzysem (główny wykonawca)


  Recenzent

 • Physical Review Letters,
 • Physics Letters A,
 • Physical Review E,
 • International Journal of Modern Physics B,
 • Fluctuations & Noise Letters.


  Dydaktyka (Politechnika Warszawska)

  Wykłady   Wydział Fizyki (Metody numeryczne, Mechanika, Procesy stochastyczne), Wydział EiTI (Fizyka 1, Fizyka 2, Budowa Materii, Wstęp do fizyki, Fizyka ogólna), Wydział MEiL (Fizyka 2)
  Ćwiczenia   Wydział Fizyki (Metody matematyczne fizyki, Podstawy fizyki, Fizyka statystyczna i termodynamika, Mechanika kwantowa I i II), Wydział EiTI, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
  Laboratorium   Fizyka 1 i 2, różne wydziały