Co to jest CERN?

CERN - to Europejski Ośrodek badań Nuklearnych, największe na świecie centrum badań fizyki cząstek elementarnych. CERN powstał w 1954 roku, jako jedno z pierwszch europejskich przedsięwzięć. Położone jest na granicy szwajcarsko - francuskiej na zachód od Genewy.W 1951 roku powstała tymczasowa organizacja nazywana Europejską Radą Badań Jądrowych czyli Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN). W 1953 roku podjęto decyzję o powstaniu centralnego laboratorium w pobliżu Genewy.

Parlamenty państw członkowskich, zgodnie z ratyfikowaną konwencją, nadały laboratorium nazwę Europejska Organizacja Badań Jądrowych (Organisation européenne pour la recherche nucléaire czyli European Organization for Nuclear Research).

Obecnie CERN skupia 20 państw członkowskich.W Laboratorium pracuje 6500 naukowców, co stanowi połowę fizyków cząstek elementarnych na świecie. Reprezentują oni 500 uczelni i ponad 80 narodowości.

Pracujący tam naukowcy próbują odpowiedzieć na najbardziej podstawowe pytnia, z czego zbudowana jest materia i jakie siły występują między tworzącymi ją cząstkami.

Znajdują się tam akceleratory, które przyspieszją cząstki do prędkości bliskiej prędkości światła, a także detektory, kóre umożliwiają obserwcję ruchu cząstek.