Strona główna

Główne osiągnięcia
- zestawienie
prof. W. Nazarewicza
Wspomnienie
prof. W. Zycha
Wspomnienie
prof. B. Słowińskiego
Wspomnienie
Wandy Dudek
i Piotra Magierskiego

 
 
Kilka zdjęć
Lista publikacji
(w przygotowaniu)
Artykuł w Nature