1964 w Przerytym Borze

1987 w Puszczy Kampinoskiej

1993 w USA  
         
    

 
  1993 z żoną Nadią w Brukseli    
 

  

 
    2002 w Warszawie