powrót Jeden z obiektów naszych zainteresowań i analiz - rezultat zderzenia jąder złota przy energii w środku masy równej 200GeV na nukleon. Obraz ten zarejestrowany został w komorze projekcji czasowej (TPC) detektora "STAR" w Brookhaven National Laboratory (USA). Każdy z widocznych tu śladów jest rekonstruowany w przestrzeni trójwymiarowej oraz mierzone są straty energii na jonizację ośrodka. Umożliwia to wyznaczenie składowych wektora pędu cząstki oraz w wielu przypadkach jej identyfikację.