Redaguje: Piotr Magierski

 

Seminarium Zakładu Fizyki Jądrowej

W semestrze letnim roku ak. 2010/2011 seminaria odbywają się we wtorki w godz. 14.15 - 16.00 w sali 309 Gmachu Fizyki PW.

Seminaria w roku akademickim 2010/2011

Seminaria w roku akademickim 2009/2010

Tytuł

Referujący

Instytut

Data

From lattice QCD to cold atoms and graphene: new methods for strongly interacting fermions.


dr Joaquin E. Drut
Ohio State University 18-go maja 2010 r.

LAGUNA: turning dreams into reality

 
Prof. dr hab. Władysław Trzaska
 

UY

15-go grudnia 2009r.

NA49 and SHINE experiments: results and perspectives


dr Katarzyna Grebieszkow

                
  WF PW

     24-go listopada 2009r.


Seminaria w roku akademickim 2008/2009

Tytuł

Referujący

Instytut

Data

Opis dwucząstkowych korelacji w zderzeniach relatywistycznych jon?

 
mgr Radosław Maj
 

UHP (Kielce)

16-go czerwca 2009 r.

Spinowa struktura nukleonu


dr Krzysztof Kurek

                
 
IPJ

     5-go maja 2009r.

Seminaria w roku akademickim 2007/2008

Tytuł

Referujący

Instytut

Data

Projekt UNEDF: konstrukcja uniwersalnego funkcjonału gętości energii do opisu układów jądrowych.

Prof. nzw. dr hab. Piotr Magierski

WF PW

20-go maja 2008r.

Efekt Kondo w kropkach kwantowych

Prof. dr hab. Renata Świrkowicz

WF PW

22-go kwietnia 2008r.

Kwantowe Monte Carlo i silnie oddziałujące gazy fermionowe

mgr Gabriel Wlazłowski

WF PW

19-go marca 2008r.
godz. 17.00

ALICE – na krótko przed startem

dr Adam Kisiel

WF PW

8-go stycznia
2008 r.

O wybranych własnościach elektronowych ciał stałych

Prof. dr hab. Leszek Adamowicz

WF PW

11-go grudnia 2007r.

Rola detektorów czolowych  eksperymentu ALICE w uzyskaniu pierwszych wyników z kolajdera LHC

Prof. dr hab. Wadysaw Trzaska

CERN

20-go listopada 2007r.

Relacja z konferencji:
"Ion Beams in Biology and Medicine"

dr Krystyna Wosińska

WF PW

6-go listopada 2007r

Seminaria w roku akademickim 2006/2007

Tytuł

Referujący

Instytut

Data

Sprawozdanie z konferencji fizyki jądrowej w Kazimierzu Dolnym: “Pairing & Beyond - 50 Years of the BCS Model

 
mgr Gabriel Wlazłowski

 

WF PW

28-go listopada 2006r

Sprawozdanie z konferencji "International Symposium on Multiparticle
Dynamics" oraz "Workshop on Particle Correlations and Fluctuations


dr Adam Kisiel

                
  WF PW

    

10 maja
 2006 r.


MODEL STATYSTYCZNY REAKCJI SPALACJI PRZY ENERGIACH POŚREDNICH


mgr Andrzej WOJCIECHOWSKI


Instytut Energii Atomowej, Otwock-Świerk


18-go padziernika 2006r


Seminaria w roku akademickim 2005/2006

Tytuł

Referujący

Instytut

Data

SYNTEZA TERMOJDROWA W KIESZONKOWYM GENERATORZE

 

dr hab. Zygmunt Szefliński


 

IFD UW

22 marca
2006 r.

AKTUALNE PROBLEMY RADIACYJNEJ FIZYKI JDROWEJ


prof. dr hab. Bronis
ław Słowiński

                
  WF PW

    

10 maja
 2006 r.


Gwiazdy neutronowe, egzotyczne deformacje j
ąder atomowych, układy atomów fermionowych - przegląd
prac badawczych.


dr hab. Piotr Magierski


WF PW


17 maja
2006 r.


Nowe wyniki z eksperymentu PP2PP przy akceleratorze RHIC.  dr hab. Andrzej Sandacz


                      IPJ


  24 maja 2006r.


Dynamiczne fluktuacje w zderzeniach jadrowych  przy energiach CERN SPS


dr Katarzyna Grebieszkow


WF PW


7 czerwca
2006 r.