Redaguje J.Oleniacz
 
Zakład Fizyki Jądrowej - Pracownie i Osoby
 

Kierownik Zakładu: prof. dr.hab. Jan PLUTA

Adres: ul. Koszykowa 75, 00-662, Warszawa,  tel. 022 234 7343, fax wydziału: 022 628 2171, pluta@if.pw.edu.pl  

 
Adresy osób.:  Telefon miejski:  022 234****  Mail:   ****@if.pw.edu.pl WWW:  http://www.if.pw.edu.pl/~****
 gdzie **** jest kodem odnoszącym się do danej osoby (patrz tabele poniżej)
Wszystkie pokoje pracowników Zakładu znajdują się w Gmachu Fizyki; teren centralny PW.

Zakład tworzą 4 pracownie: (W dalszej części pracownia ("Pr .") identyfikowana będzie przez swój numer.)

Pr.1.          Pracownia Struktury Jądra Atomowego
Pr.2.          Pracownia Spektroskopii Mössbauerowskiej i Badań Magnetycznych
Pr.3.          Pracownia Radiacyjnej Fizyki Jądrowej
Pr.4.          Pracownia Reakcji Ciężkich Jonów


Pr.1.  Pracownia Struktury Jądra Atomowego
Kierownik Pracowni: prof. nzw. dr. hab. Piotr MAGIERSKI        magiersk@if.pw.edu.pl,        tel: 022 234 7668

Tematyka: Wzbudzenia kolektywne w układach fermionowych (klastrach metalicznych, kropkach kwantowych, schłodzonych układach atomowych) ; Struktura i wzbudzenia kolektywne jąder atomowych; Własności materii jądrowej w gwiazdach neutronowych.

PracownicyTelefonPokójMailUwagi / WWW
dr inż. Gabriel WLAZŁOWSKI 7668226gabrielw 
prof. nzw. dr hab. Piotr MAGIERSKI 7668226magierskSeminarium, www.if.pw.edu.pl/~magiersk
Doktoranci    
mgr inż. Rafał NOWAKOWSKI7668226  
Magistranci    
 
Pr.2. Pracownia Spektroskopii Mössbauerowskiej i Badań Magnetycznych
Kierownik Pracowni: doc. dr Jan GRABSKI  grabski@if.pw.edu.pl,  tel: 022 234 7667

Tematyka: Badanie efektu Mössbauera, przewodnictwa i efektu Halla oraz własności magnetycznych folii nanokrystalicznych i materiałów proszkowych i na ogniwa paliwowe; obliczenia struktury elektronowej ciał stałych

PracownicyTelefonPokójMailUwagi/WWW
doc. dr Jan GRABSKI7667 223, 2  
dr inż. Janusz OLENIACZ7668  WWW-Osoby,  ~oleniacz
prof. dr hab. Włodzimierz ZYCH 5439226zychWWW-historia Zakładu
Doktoranci    
mgr.inż. Paweł STĘPIEŃ    
Magistranci    

Maciej Bogucki

   JO
Dariusz Kostrzewski
Wojciech Chojnacki
   JG
 
Pr.3. Pracownia Radiacyjnej Fizyki Jądrowej
Kierownik Pracowni: dr inż. Przemysław DUDA   duda@if.pw.edu.pl , tel.: 0 22 234 7544, 0 22 234 7545
Kierownik Naukowy Pracowni: Prof. Bronisław Słowiński, slowb@if.pw.edu.pl

Tematyka: Podstawy fizyczne energetyki jądrowej; własności kaskad elektromagnetyczych, rozpraszania elastyczne relatywistycznych jonów na jądrach atomowych w przybliżeniu eikonalnym 

PracownicyTelefonPokójMailUwagi/WWW
dr inż. Przemysław DUDA7544,7545223B,232duda  

prof. dr hab. Bronisław SŁOWIŃSKI

 5039132E slowinski Profesor w IEA w Świerku
Profesor emerytowany w PW
Doktoranci    
mgr inż. Paweł Hładki   

BS

         
R. Korzeniewski,
R. Kosior,
K. Dmowski,
Piotr Dziekan,
Artur Pacan
    BS
Bartek Płaczkowski,
Marek Tuchalski,

Piotr Stadnik,
Jacek Wiszniewski,
Jan Gładysz,
Konrad Giżyński,
Łukasz Kowalczyk

 

    PD
Prace inżynierskie    
Bartłomiej Zabdyr,

Jacek Bzdak,
Rafał Mołotkiewicz
    PD
 
Pr.4. Pracownia Reakcji Ciężkich Jonów
Kierownik Pracowni: prof. dr hab. Jan PLUTA  pluta@if.pw.edu.pl,  tel: 022 234 7343

Tematyka: Badania czasowo-przestrzennego rozwoju reakcji ciężkich jonów poprzez analizę korelacji hadronów emitowanych z bliskimi prędkościami, badania produkcji cząstek dziwnych, modelowanie komputerowe zderzeń relatywistycznych jąder z użyciem metod Monte-Carlo,  udział w eksperymentach: E286 (GANIL), STAR (BNL) oraz NA49 i ALICE (CERN), opracowanie, implementacja i koordynacja prac przy eksploatacji bazy danych (DCDB) dla konstrukcji detektora ALICE, prace nad systemem zbierania danych (DAQ) z półprzewodnikowych detektorów paskowych (SSD)

PracownicyTelefonPokójMailUwagi/WWW
dr Katarzyna GREBIESZKOW 7375117bkperl  
dr inż. Adam KISIEL 7375117bkisiel  
dr Tomasz PAWLAK7343117d pawlak 
dr Wiktor PERYT7343 117d perytWWW-Konferencje
prof. dr hab. Jan PLUTA7343117c  pluta WWW-całość ~pluta
dr Krystyna WOSIŃSKA7375117b wosinskaWWW-publikacje, ~wosinska
dr inż. Hanna ZBROSZCZYK7375117bgos 
Doktoranci    
mgr inż. Daniel KIKOŁA7375  kikola 
mgr inż Piotr LESZCZYŃSKI 
leszczu 
mgr inż. Marcin SŁODKOWSKI 7375117bslodkow 
mgr inż. Agnieszka STARANOWICZ 7375117bstarana 
mgr inż Marek SZUBA7375 117bcyberman 
mgr inż. Marcin ZAWISZA7375  zawisza 
Magistranci    
Witold BOROWSKI   KG/PD
M. BUJOK   TP
Jakub JASIŃSKI   KG
Sebastian KONKOL    JP
Marcin KUCIŃSKI   JP
Rafał MOŁOTKIEWICZ   KG
Michał OLĘDZKI    JP
Radosław PIENIĄŻEK   AK
Jacek PLEBANEK   AK
Paweł ROGALSKI 117bgordonJP
Mateusz RZEPKOWSKI  matJP
Studenci