Redaguje Wiktor Peryt oraz organizatorzy/uczestnicy/delegowani
 
Udział w konferencjach i spotkaniach naukowych (rok 2008)
 
Lp. Pr. Uczestnicy Daty Miejscowość Nazwa konferencji/spotkania Referat
    1
   1
  Piotr Magierski 23-26 czerwca 2008 Pack Forest, Washington, USA UNEDF Annual Workshop “The sinc-based DFT solver” - wykład zaproszony
    2
   1
  Piotr Magierski 25-29 sierpnia 2008 Bodrum, Turcja
25th International Physics Congress (Tureckie Towarzystwo Fizyczne) ”UNEDF Project: Towards a Universal Nuclear Energy Density Functional” - wykład zaproszony
    3
   1
  Piotr Magierski 25-27 września 2008 Wrocław
XXIV Max Born Symposium: Quantum Statistical Mechanics and Field Theory ”BCS-BEC crossover at finite temperature - Quantum Monte Carlo study”
    4
   1
  Piotr Magierski 1-6 grudnia 2008 Drezno, Niemcy International Workshop: Nonequilibrium Nanostructures ”Thermodynamics of a Trapped Unitary Gas”  - wykład zaproszony
5
   1
Gabriel Wlazłowski 29 września 2008 Kazimierz   Dolny
15th Nuclear Physics Workshop “Marie&Pierre Curie” “Quantum Monte Carlo Study of Strongly Correlated, Dilute Fermionic Gases”
    6
   4
Hanna Zbroszczyk  4-8 lutego 2008 Jaipur, Indie “Quark Matter 2008”

plakat “Proton femtoscopy in STAR”

 7 4 Hanna Zbroszczyk 11-14 września 2008 Kraków “Workshop on Particle Correlations and Femtoskopy” prezentacja ustna „Femtoscopy in STAR”
8
4 Marcin Zawisza

11-14 września 2008

Kraków

“Workshop on Particle Correlations and Femtoskopy”

prezentacja ustna „Where is asymmetry in pion-proton femtoscopy?” 

9
4 Marcin Zawisza  4-8 lutego 2008 Jaipur, Indie “Quark Matter 2008”
plakat “Meson-baryon femtoscopy in AuAu collisions at 200GeV measured by STAR experiment”
10 3 B.Słowiński, P.Duda 16-19 czerwca, 2008 Kazimierz Dolny VII-th Intern. Conf. Ion implantation and other applications of ions and lectrons

Longitudinal fluctuation in electromagnetic cascades produced by gamma quanta of 100-3500 MeV energy in dense amorphous media, Book of abstracts, pp.42-42.

 
 11
 
 3
B.Słowiński, P.Duda, P.Hladki September 29 - October 4, 2008

Dubna, Rosja

XIX International Baldin Seminar on High Energy Physics Problems "Relativistic Nuclear Physics & Quantum Chromodynamics"

Fluctuation in electromagnetic cascades produced by gamma-quanta of 100-3500 MeV energy in dense amorphous media, pp.93-4

12 3 A.Polański, B.Słowiński September 29 - October 4, 2008 Dubna, Rosja XIX International Baldin Seminar on High Energy Physics Problems "Relativistic Nuclear Physics & Quantum Chromodynamics"

Generation of neutrons in heavy extended targets by electrons of energy from 30 Mev to 1000 Mev, p.92

13
2
M.Wasiucionek, M.Winkowska, J.Grabski, I.E.Garbarczyk, P.Jozwiak, R. Bacewicz, W.Zalewski, J.l. Nowinski
14-17 września 2008 Grybów XI Fast Jonic Conductors

"Mossbauer and XENES studies on lithium-iron-phosfate glasses”

 

Organizacja konferencji i spotkań naukowych (rok 2008)
 
Lp. Pr. Organizatorzy Daty  Nazwa konferencji/spotkania Liczba  uczestn.
           

 

Popularyzacja nauki
 

 

1.      Współudział w przygotowaniach Dni Otwartych PW we wrzesieniu 2008 oraz Wydziału Fizyki, marzec 2008

2.      Współudział w organizacji Pikniku Naukowego Radia Bis czerwiec, 2008

3.      Organizacja rejsu na STS Pogoria "Fizycy pod Zaglami"

4.      Organizacja Festiwalu Mauki Małego Człowieka, wrzesien '08

5.      Przygotowanie i zrealizowanie na Wydziale Fizyki PW multimedialnej i interaktywnej wystawy „Wielki Zderzacz Hadronów – LHC; jak to działa?” w dniach 15-23 listopada 2008 roku. (Wystawę odwiedziło ponad 6000 osób w tym ponad 3000 uczniów w zorganizowanych grupach.)

6.      Wygłoszenie pięciu wykładów popularyzujących wiedzę z fizyki dla młodzieży szkół średnich w Warszawie.

7.      Wygłoszenie dwóch wykładów w ramch Konferencji Rocznicowej Marii Skłodowskiej Curie, 15-16 października 2008: W. Zych, „Maria Skłodowska-Curie i odkrycie Polonu i Radu”, J.Pluta, „Wpływ Marii Skłodowskiej-Curie na rozwój i zastosowania wiedzy o promieniotwórczości.”, wykłady opublikowane są w materiałach pokonferencyjnych

8.      Opracowanie i prowadzenie przez dr K. Grebieszkow nowego wykładu specjalistycznego „Wstep do Fizyki Zderzen Ciezkich Jonow”, na który oprócz studentów i doktorantów z PW uczęszczają osoby z UW oraz IPJ.