Dnia 2 grudnia 2006 r. zmarł

Prof. dr hab.

Zbigniew
Strugalski

Wieloletni Dyrektor
Instytutu Fizyki PW
i Kierownik Zakładu
Fizyki Jądrowej

Profesor Strugalski - dyrektor Instytutu Fizyki PW w latach 1972-1977, współtwórca Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej - FTiMS, organizator badań w zakresie fizyki jądrowej na Politechnice Warszawskiej - utalentowany fizyk-eksperymentator, twórca nowych metod pomiarowych, autor wielu publikacji o zasięgu światowym, promotor w ponad 20 przewodach doktorskich.

Wiele osób pracujących obecnie na Wydziale Fizyki PW, to jego doktoranci i współpracownicy. Profesor Strugalski zorganizował współpracę Instytutu Fizyki PW ze Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej, gdzie przez wiele lat pełnił także funkcję Naczelnika Sektora i Z-cy Dyrektora Laboratorium Wysokich Energii. Był inspiratorem badań reakcji jądrowych z użyciem ksenonowych komór pęcherzykowych, jest autorem metody pomiaru energii fotonów, która na trwale weszła do praktyki badań eksperymentalnych w fizyce jądrowej. Zapoczątkowane przez niego badania kontynuowane są w wielu ośrodkach na świecie.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci i w naszych sercach.
 

Pogrzeb odbędzie się dnia 8-go grudnia (piątek) o godz. 13-tej. Bliższe informacje podane są w nekrologu u wejścia do Gmachu Fizyki PW.

Poniżej zamieszczamy kilka fotografii z różnych okresow życia i działalności Profesora Strugalskiego