Menu: Witamy > Skład osobowy

Skład osobowy

Pracownicy

Małgorzata Igalson, prof. dr hab., tel.: 234 8628, pok.325, igalson(na)if.pw.edu.pl - kierownik Zakładu
Jerzy Antonowicz, dr hab. inż., tel.: 234 8214, pok. 322, antonowi(na)if.pw.edu.pl
Rajmund Bacewicz, prof. dr hab., tel.:234 8628, pok.325, bacewicz(na)if.pw.edu.pl 
Jerzy Filipowicz, dr, tel.: 234 , pok.708, jfil(na)mech.pw.edu.pl
Andrzej Kubiaczyk, mgr inż., tel.: 234 8231, pok.326, a.kubiaczyk(na)mchtr.pw.edu.pl
Marek Maciaszek, dr inż., tel.: 234 8231, pok.326, maciaszek(na)if.pw.edu.pl
Marek Pawłowski, dr inż., tel.: 234 5838, pok. 4 GF, marpawlo(na)if.pw.edu.pl
Krystyna Pękała, prof. dr hab., tel.:234 8214, pok.322, pekala(na)mech.pw.edu.pl
Rajmund Trykozko, prof. dr hab., tel.: 234 8628, pok.325, trykozko(na)mech.pw.edu.pl - emerytowany profesor
Aleksander Urbaniak, dr inż., tel.: 234 8214, pok. 322, alek.urbaniak(na)interia.pl
Paweł Zabierowski, dr inż., tel.: 234 8675, pok. 708, zabier(na)if.pw.edu.pl

Doktoranci

Przemysław Dzięgielewski, mgr inż. tel. 234 8231, pok. 326, pdziegielewski(na)if.pw.edu.pl
Karolina Macielak, mgr inż., tel.: 234 8214, pok. 322, kmacielak(na)if.pw.edu.pl
Konrad Wi¶niewski, mgr inż., tel.: 234 8675, pok. 315, wisniewski(na)if.pw.edu.pl
Aniela Czudek, mgr inż. tel.: 234 8214, pok. 322