Rok akademicki 17/18

Harmonogram zajęć w roku akademickim 2017/2018

uroczysta inauguracja roku akademickiego  02.10.2017 r.
początek zajęć dydaktycznych
03.10.2017 r.
dzień wolny od zajęć dydaktycznych
10.11.2017 r.
DZIEŃ PW 15.11.2017 r.
początek wakacji zimowych 23.12.2017 r.
ostatni dzień wakacji zimowych 02.01.2018 r.
egzamin uczelniany z języków obcych  27.01.2018 r.
ostatni dzień semestru zimowego 28.01.2018 r.
początek zimowej sesji egzaminacyjnej 29.01.2018 r.
termin złożenia pracy dyplomowej na studiach I stopnia 29.01.2018 r.
ostatni dzień zimowej sesji egzaminacyjnej 11.02.2018 r.
początek okresu rejestracyjnego 12.02.2018 r.
ostatni dzień okresu rejestracyjnego 18.02.2018 r.
początek zajęć semestru letniego 19.02.2018 r.
początek wakacji wiosennych 30.03.2018 r.
ostatni dzień wakacji wiosennych 03.04.2018 r.
JUVENALIA – dzień wolny od zajęć 18.05.2018 r.
dzień wolny od zajęć dydaktycznych 01.06.2018 r.
ostatni dzień semestru letniego 15.06.2018 r.
egzamin uczelniany z języków obcych 16.06.2018 r.
początek letniej sesji egzaminacyjnej 16.06.2018 r.
ostatni dzień letniej sesji egzaminacyjnej 30.06.2018 r.
początek wakacji letnich 01.07.2018 r.
ostatni dzień wakacji letnich 02.09.2018 r.
egzamin uczelniany z języków obcych 03.09.2018 r.
początek jesiennej sesji egzaminacyjnej 03.09.2018 r.
termin złożenia pracy dyplomowej na studiach I stopnia 07.09.2018 r.
ostatni dzień jesiennej sesji egzaminacyjnej 16.09.2018 r.
początek okresu rejestracyjnego 17.09.2018 r.
ostatni dzień okresu rejestracyjnego 29.09.2018 r.
ostatni dzień roku akademickiego 30.09.2018 r.

W semestrze zimowym:

           1)      04.01.2018 r. (czwartek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w poniedziałek;

W semestrze letnim:

            1)      16.05.2018 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek;