Menu: Witamy > Dydaktyka > Terminy konsultacji

Terminy konsultacji

Pracownicy

dr hab. inż. Jerzy Antonowicz wtorek 10-12
piątek 12-13
s. 12B/130C GF
s. 12B/130C GF
prof. dr hab. Rajmund Bacewicz
s. 112 GG
s. 325
dr Jerzy Filipowicz
s. 709
s. 709
prof. dr hab. Małgorzata Igalson środa 16-17
piątek 13-14
s. 325
s. 325
mgr inż. Andrzej Kubiaczyk poniedziałek 10-11
piątek 10-11
s. 326
s. 326
dr inż.Marek Maciaszek
wtorek 16-17
czwartek 16-17
s. 326
s. 326
dr inż. Marek Pawłowski
poniedziałek 13-14
środa 10-11
s. 322
s.4 GF
prof. dr hab. Krystyna Pękała środa 10-12
s. 322
dr inż. A. Pietnoczka
wtorek 8-9
czwartek 8-9
s. 326
s. 326
prof. dr hab. Rajmund Trykozko

dr inż. Aleksander Urbaniak
wtorek 11-12
czwartek 13-14
s. 322
s. 322
dr Jan Ulaczyk

s. 315
s. 315
dr inż. Paweł Zabierowski
s. 709
s. 709

Doktoranci

mgr inż. Przemysław Dzięgielewski

s. 326
s.326
mgr inż. Karolina Macielak

s. 321
s. 321
mgr inż. Konrad Wiśniewski

s. 315
s. 315