Menu: Witamy > Dydaktyka > Rozkład zajęć

Rozkład zajęć

Pracownicy

dr hab. inż. Jerzy Antonowicz
prof. dr hab. Rajmund Bacewicz
dr Jerzy Filipowicz
prof. dr hab. Małgorzata Igalson
mgr inż. Andrzej Kubiaczyk
dr inż. Marek Maciaszek

dr inż. Marek Pawłowski

prof. dr hab. Krystyna Pękała
prof. dr hab. Rajmund Trykozko
dr inż. Aleksander Urbaniak

dr inż. Paweł Zabierowski

Doktoranci

mgr inż. Aniela Czudek
mgr inż. Przemysław Dzięgielewski

mgr inż. Karolina Macielak

mgr inż. Konrad Wi¶niewski