Staff

Staff

Ma│gorzata Igalson, prof. dr hab., tel.: 234 8214, pok.322, igalson(na)if.pw.edu.pl - head
Jerzy Antonowicz, dr hab. in┐., tel.: 234 8214, pok. 322, antonowi(na)if.pw.edu.pl
Rajmund Bacewicz, prof. dr hab., tel.:234 8628, pok.325, bacewicz(na)if.pw.edu.pl 
Jerzy Filipowicz, dr, tel.: 234 8231, pok.326, jfil(na)mech.pw.edu.pl
Andrzej Kubiaczyk, mgr in┐., tel.: 234 8231, pok.326, kuba(na)mech.pw.edu.pl
Marek Maciaszek, dr in┐., tel.: 234 8231, pok.326, maciaszek(na)if.pw.edu.pl
Marek Paw│owski, dr in┐., tel.: 234 5838, pok. 4 GF, marpawlo(na)if.pw.edu.pl
Krystyna Pŕka│a, prof. dr hab., tel.:234 8214, pok.322, pekala(na)mech.pw.edu.pl
Anna Pietnoczka, dr in┐, tel.:234 8231, pok.326, apietnoczka(na)if.pw.edu.pl
Rajmund Trykozko, prof. dr hab., tel.: 234 8628, pok.325, trykozko(na)mech.pw.edu.pl - retired
Aleksander Urbaniak, dr in┐., tel.: 234 8675, pok. 315, alek.urbaniak(na)interia.pl
Pawe│ Zabierowski, dr in┐., tel.: 234 8675, pok.708, zabier(na)if.pw.edu.pl

PhD students

Przemys│aw Dziŕgielewski, mgr in┐. tel. 234 8231, pok. 326, pdziegielewski(na)if.pw.edu.pl
Karolina Macielak, mgr in┐., tel.: 234 8675, pok. 315, kmacielak(na)if.pw.edu.pl
Konrad WiÂniewski, mgr in┐., tel.: 234 8675, pok 315, wisniewski(na)if.pw.edu.pl