Pracownia Dynamiki Nieliniowej Układów Dyskretnych

Kierownik Pracowni: Robert Kosiński
Członkowie Pracowni: Agata Fronczak, Tomasz Gradowski, Maciej J. Mrowiński, Maksymilian Bujok, Grzegorz Siudem, Mariusz Karpiarz, Konrad Felijakowski

W naszej pracwoni wykorzystujemy metody matematyki i fizyki do opisu zjawisk nieliniowych zachodzących w różnego rodzaju układach dyskretnych. Prowadzimy badania zarówno teoretyczne, polegające na tworzeniu i analizowaniu modeli matematycznych, jak i eksperymentalne i symulacyjne. Organizujemy regularnie seminarium o charakterze roboczym, na którym członkowie pracowni i magistranci omawiają, między innymi, prowadzone przez siebie badania. Zainteresowania naukowe naszej pracowni obejmują:

Sieci złożone

 • modelowanie rozprzestrzeniania się epidemii
 • modelowanie zmian indywidualnych opinii społecznej
 • właściwości statyczne i dynamiczne sieci złożonych

Sieci neuronowe

 • badanie dynamiki sztucznych sieci neuronowych
 • zastosowania w technice bezpieczeństwa
 • badanie właściwości pamięciowych sieci neuronowych

Fizyka statystyczna

 • fizyka statystyczna i termodynamika
 • przemiany fazowe i zjawiska krytyczne
 • zastosowanie fizyki statystycznej w socjologii, ekologii i ekonomii

Automaty komórkowe

 • teoretyczne i symulacyjne badania automatów komórkowych (klasyfikacja, dynamika, synchronizacja)
 • wykorzystanie automatów komórkowych w modelowaniu ruchu pieszych (ewakuacji)
 • badanie układów sztucznego życia