O zakładzie

Układy złożone bardzo często występują w przyrodzie i technice, mogą to być też systemy zdefiniowane formalnie. Ich najważniejszą wspólną właściwością jest - niezależnie od ich natury - obowiązywanie pewnych uniwersalnych praw fizycznych. Opisem matematycznym i formułowaniem takich praw zajmuje się fizyka układów złożonych. Główną cechą układów złożonych jest nieliniowość ich właściwości dynamicznych. Z tego względu dokładny opis matematyczny układów złożonych jest bardzo trudny - opiera się on głównie na wykorzystaniu metod dynamiki nieliniowej, metod probabilistycznych i fizyki statystycznej. Równie ważną teoretyczną metodą badawczą układów złożonych jest metoda symulacji komputerowych. Główne kierunki badań układów złożonych w naszym Zakładzie opierają się na tych metodach i są następujące:

  • badania procesów dynamicznych w sieciach złożonych - społecznych, ekonomicznych i technicznych. Są to w szczególności badania modelowania epidemii, formowania się opinii publicznej, badania sieci internetowych i energetycznych
  • nieliniowa analiza rytmu serca i właściwości układu krążenia, powiązana szczególnie z opisem patologii kardiologicznych i rozwijaniem metod diagnostycznych. Badania są prowadzone we współpracy z krajowymi i zagranicznymi naukowymi ośrodkami medycznymi
  • badania nieliniowych zjawisk dynamicznych w układach magnetycznych, głównie związanych z rezonansem stochastycznym i rezonansem fal spinowych
  • badania sieci neuronowych w zakresie dynamiki nieliniowej i zastosowań w systemach bezpieczeństwa
  • teoria i zastosowanie automatów komórkowych