Staże długoterminowe studentów Wydziału Fizyki PW 2014

Kierownik zadania: dr Krystyna Wosińska wosinska@if.pw.edu.pl tel: 660-5851, pok. 117b
Lp.  Instytucja Dyrektor lub osoba kontaktowa Tematyka
1  CERN - Europejska Organizacja Badań Jądrowych, Szwajcaria/Francja Kontakt na Wydziale:
dr hab. Adam Kisiel
kisiel@if.pw.edu.pl

Temat 1: Analiza efektów tła w korelacjach femtoskopowych identycznych pionów mierzonych w eksperymencie ALICE na LHC w CERN.

Opis: Laboratorium CERN (www.cern.ch) jest największym ośrodkiem badawczym na świecie w dziedzinie fizyki wysokich energii. Znajduje się w nim Wielki Zderzacz Hadronów, na którym prowadzony jest między innymi eksperyment ALICE (aliceinfo.cern.ch), którego członkiem jest grupa badawcza z Wydziału Fizyki PW.

Tematem praktyki jest wykonanie analizy danych związanej z programem badawczym ALICE. W eksperymencie mierzone są charakterystyki cząstek produkowanych w zderzeniach protonów oraz jonów ołowiu. Jednym ze sposobów ich analizy jest badanie korelacji dwucząstkowych przy małych pędach względnych, tzw. korelacji femtoskopowych. Zadaniem praktykanta będzie przeprowadzenie analizy danych eksperymentalnych ALICE oraz odpowiadających im danych wygenerowanych w modelach teoretycznych. Na podstawie ich porównania należy zidentyfikować efekty tła, czyli nie pochodzące od korelacji femtoskopowych. Następnie opracowana zostanie metoda separacji obu efektów. Jej efektywność zostanie ona sprawdzona na rzeczywistych danych.

Praktyka w laboratorium CERN jest doskonałą okazją na zdobycie wiedzy i unikalnego doświadczenia w pracy badawczej. Pobyt oznacza pracę w dużym międzynarodowym zespole oraz kontakt ze światowej klasy specjalistami z dziedziny fizyki, elektroniki, informatyki i pokrewnych.

Prosimy wysyłać zgłoszenia na adres mailowy: kisiel@if.pw.edu.pl

Temat maila: „PRAKTYKA CERN1: (miesiąc/-e) – Imię i Nazwisko”

 

 

2 CERN - Europejska Organizacja Badań Jądrowych, Szwajcaria/Francja

Kontakt na Wydziale:
dr hab. Adam Kisiel
kisiel@if.pw.edu.pl

Temat 2: Optymalizacja metod dopasowania funkcji w analizie korelacji kątowych pionów, kaonów oraz protonów w eksperymencie ALICE na LHC w CERN.

Opis: Laboratorium CERN (www.cern.ch) jest największym ośrodkiem badawczym na świecie w dziedzinie fizyki wysokich energii. Znajduje się w nim Wielki Zderzacz Hadronów, na którym prowadzony jest między innymi eksperyment ALICE (aliceinfo.cern.ch), którego członkiem jest grupa badawcza z Wydziału Fizyki PW.

Tematem praktyki jest wykonanie analizy danych związanej z programem badawczym ALICE. W eksperymencie mierzone są charakterystyki cząstek produkowanych w zderzeniach protonów oraz jonów ołowiu. Jednym ze sposobów ich analizy jest badanie korelacji dwucząstkowych w funkcji różnicy kątów emisji. Zadaniem praktykanta będzie przeprowadzenie analizy danych eksperymentalnych ALICE oraz odpowiadających im danych wygenerowanych w modelach teoretycznych. Należy zaproponować wielowymiarową funkcję opisującą występujące efekty fizyczne, a następnie przetestować jej działanie na danych modelowych i zastosować do danych rzeczywistych. Procedura dopasowania funkcji dwuwymiarowej o wielu parametrach wymaga optymalizacji. Jest to kolejne zadanie do wykonania w czasie praktyk.

Praktyka w laboratorium CERN jest doskonałą okazją na zdobycie wiedzy i unikalnego doświadczenia w pracy badawczej. Pobyt oznacza pracę w dużym międzynarodowym zespole oraz kontakt ze światowej klasy specjalistami z dziedziny fizyki, elektroniki, informatyki i pokrewnych.

Prosimy wysyłać zgłoszenia na adres mailowy: kisiel@if.pw.edu.pl

Temat maila: „PRAKTYKA CERN2: (miesiąc/-e) – Imię i Nazwisko”

 

3 CERN - Europejska Organizacja Badań Jądrowych, Szwajcaria/Francja

Kontakt na Wydziale:
dr hab. Adam Kisiel
kisiel@if.pw.edu.pl

Temat 3: Analiza efektu korelacji rezydualnych w zderzeniach ciężkich jonów

 

Opis: Laboratorium CERN (www.cern.ch) jest największym ośrodkiem badawczym na świecie w dziedzinie fizyki wysokich energii. Znajduje się w nim Wielki Zderzacz Hadronów, na którym prowadzony jest między innymi eksperyment ALICE (aliceinfo.cern.ch), którego członkiem jest grupa badawcza z Wydziału Fizyki PW.

Tematem praktyki jest wykonanie analizy danych związanej z programem badawczym ALICE. W eksperymencie mierzone są charakterystyki cząstek produkowanych w zderzeniach protonów oraz jonów ołowiu. Jednym ze sposobów ich analizy jest badanie korelacji dwucząstkowych przy małych pędach względnych (tzw. korelacji femtoskopowych), w szczególności dla par barionów. Cząstki te często jednak pochodzą z rozpadu cząstek cięższych, na przykład barion dziwny lambda rozpada się na proton i pion. W efekcie korelacje protonów zawierają w sobie dodatkowy składnik pochodzący od korelacji cząstek-rodziców, nazywa się to „korelacjami rezydulanymi”. Zadaniem praktykanta będzie symulowanie tego efektu w realistycznych modelach zderzeń ciężkich jonów, w tym określenie jego natężenia i ocena niepewności systematycznych z niego wynikających. Wnioski z tych analiz będą miały bezpośredni wpływ na wyniki fizyczne otrzymane w eksperymencie ALICE i mogą stanowić wkład do publikacji naukowej w renomowanym czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym.

Praktyka w laboratorium CERN jest doskonałą okazją na zdobycie wiedzy i unikalnego doświadczenia w pracy badawczej. Pobyt oznacza pracę w dużym międzynarodowym zespole oraz kontakt ze światowej klasy specjalistami z dziedziny fizyki, elektroniki, informatyki i pokrewnych.

Prosimy wysyłać zgłoszenia na adres mailowy: kisiel@if.pw.edu.pl

Temat maila: „PRAKTYKA CERN3: (miesiąc/-e) – Imię i Nazwisko”

4

Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja)http://www.jinr.ru/

Kontakt na Wydziale:
prof. dr hab. Jan Pluta
 pluta@if.pw.edu.pl

Udział w pracach polskich zespołów uczestniczących w prowadzonych tam badaniach; więcej informacji w konsultacji osobistej

 

5

Université de Nantesquipe CESES - Photovoltaďque CIS 
Institut des Matériaux Jean Rouxel (IMN - UMR 6502) 
2 rue de la Houssiničre � B.P. 32229 
44322 Nantes cedex 3 - France 

dr hab. Nicolas Barreau 

Kontakt na Wydziale:
dr inż. Paweł Zabierowski 
zabier@if.pw.edu.pl 

 

Wytwarzanie i charakteryzacja materiałów o zastosowaniach fotowoltaicznych oraz ogniw słonecznych. 
5

IEMN (Institut d’Electronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie)

IEMN, UMR CNRS 8520, Cité Scientifique – Avenue Poincaré - CS 60069

59652 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX, Francja

WWW: www. iemn.univ-lille1.fr

 

Kontakt na Wydziale:

dr inż. Mariusz Zdrojek
Telefon: 7170
e-mail: zdrojek@if.pw.edu.pl

Opiekun stażu: prof. Thierry Melin,

 

Badania grafenu przy pomocy technik AFM/EFM

Laboratorium IEMN jest jednym z największym ośrodków badawczych we Francji w dziedzinie nanotechnologii i mikroeleketroniki. IEMN jest wyjątkowym, wielodyscyplinarnym (20 grup badawczych) instytutem z międzynarodową wizją. Głównym celem IEMN są badaniami w zakresie fizyki materiałów, mikroelektroniki i nanotechnologii. Ze względu na wysokie osiągnięcia naukowe w różnych dziedzinach badań naukowych, pracownicy IEMN otrzymali znaczące nagrody i wyróżnienia, takie jak prestiżowe Médaille de bronze du CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique). Goszczący zespół badawczy należy do departamentu Fizyki, którego kierownikiem jest dr hab. Thierry Melin, który będzie również opiekunem naukowym wnioskodawcy. Dr Melin jest uznanym na świecie specjalistą od mikroskopii skaningowej (SPM) oraz prowadzie liczne badania dotyczące własności nanostruktur.

Tematem praktyki jest wykonanie badań pojedynczych warstw grafenowych metodami mikroskopii sił atomowych i elektrostatycznych. Mikroskopia sił atomowych jest standardowym narzędziem charakteryzacji nanostruktur pozwalającym badać topografię, w szczególności wyznaczyć grubość uzyskanych warstw z rozdzielczością subnanometrową. Mikroskopia sił elektrostatycznych jest bezkontaktową metodą obrazowania rozkładu pól elektrycznych nad próbką. Metoda pozwala, np. na nieinwazyjne wyznaczenie lokalnej gęstości stanów elektronowych nanoobiektu leżącego na podłożu nieprzewodzącym (w przeciwieństwie do techniki STM).

 

6 National Instruments Eastern Europe Region,
Budapest, Hungary

Zgłoszenia wysyłać na adres: NIPoland.jobs@ni.com.

We are looking for engineering students who would be interested to join us for Applications Engineering internship to learn about National Instruments products and technologies, and how are those used by customers. On longer term we are looking for people who would be interested to be part of our Applications Engineering Team in order to prepare for a career at National Instruments. Please see attached the Applications Engineer Intern job description.