Krajowe staże długoterminowe studentów Wydziału Fizyki PW 2013

Kierownik zadania: dr Krystyna Wosińska wosinska>(at)if.pw.edu.pl tel: 22 234-5851, pok. 117b
Lp.  Instytucja Dyrektor lub osoba kontaktowa Tematyka
1 Zakład Fizyki Medycznej
Centrum Onkologii
,
 ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
Kierownik Zakładu:
prof. dr hab. Paweł Kukułowicz
Opiekun praktyk:
dr Krzysztof Chełmiński
telefon:  22 546 27 55
k.chelminski(at)zfm.coi.pl

Dr Krzysztof Chełmiński zaprasza studentów do kontaktu w celu omówienia tematów staży, jakie mógłby on zaproponować.

2 Ernst & Young, firma doradcza   Do Zespołu Doradztwa Biznesowego do naszego biura w Warszawie poszukujemy:
Praktykantów do Zespołu Zarządzania Ryzykiem Nadużyć (Informatyka Śledcza)
Bliższe informacje w pliku EY.docx 
3 Instytut Fizyki PAN
Al. Lotników 32/46,
 02-668 Warszawa
kierownicy zespołów
Tematyka badawcza Instytutu Fizyki, dostępna jest na stronie: www.ifpan.edu.pl. Jeżeli student będzie zainteresowany tematyką, może nawiązać bezpośredni kontakt z osoba, która jest kierownikiem danego zespołu, i omówić szczegóły dotyczące odbycia praktyki, a następnie skontaktować się z sekretariatem naukowym IF PAN.
4 Merlin.pl S.A. (sklep internetowy)
ul. Postępu 18, budynek Neptun
02-676 Warszawa
Kierownik d/s personalnych Anna Kostecka,

akostecka@merlin.pl

tel. 664 944 693

Oferta dla studentów posiadających kwalifikacje programistów (oracle lub java), webmasterów, specjalistów od aplikacji  mobilnych: wersji webowych i aplikacji, a także osób o umiejętnościach analityków/projektantów.
5 Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy,                               ul. Hery 23,  01-497 Warszawa mgr inż. Paweł Gąsior,          tel. +48 22 6381005 wew.66 gasior(at)ifpilm.waw.pl Informacje o pracach prowadzonych w Instytucie: http://www.ifpilm.pl/ifpilm.pl/pl/
6 Bumar Żołnierz SA (d. Przemysłowe Centrum Optyki)
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28
03-982 Warszawa

Osoba kontaktowa:
Edyta Kłos,  tel. 22 515-55-89
email: edyta.klos@pcosa.com.pl

Oferta dla studentów  informatyki optycznej, fotoniki i optoelektroniki. Możliwość późniejszego zatrudnienia.
7 Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
ul. Dorodna 16, 

03-195 Warszawa, tel: (+4822)5041220,5041000

Dyrektor Naczelny
Prof. dr hab. inż. Andrzej Grzegorz Chmielewski
Instytut wydaje czasopismo naukowe Nukleonika o charakterze międzynarodowym oraz prowadzi studia doktoranckie z udziałem ponad 20 słuchaczy.
Niektóre kierunki badań podstawowych Instytutu mają charakter unikatowy w skali krajowej, np. badania w zakresie chemii pierwiastków superciężkich, chemii rodników w układach o znaczeniu biologicznym oraz badania uszkodzeń radiacyjnych w komórkach.
ICHTJ odgrywa wiodącą rolę w kraju w zakresie rozwoju technik i technologii radiacyjnych, metod radioanalitycznych oraz konstrukcji i przyrządów radioizotopowych. Posiadając 9 akceleratorów elektronów oraz pilotowe stacje radiacyjne do sterylizacji sprzętu medycznego, modyfikacji polimerów, utrwalania żywności i przemysłową stację do radiacyjnego usuwania SO2 i NOx z gazów spalinowych w EC Kawęczyn w Warszawie ICHTJ jest jednym z najbardziej rozwiniętych centrów innowacyjnych w dziedzinie technologii radiacyjnych.
Opracowane w Instytucie radioizotopowe metody jądrowe są szeroko wykorzystywane w kontroli szczelności rurociągów i instalacji przemysłowych, monitoringu zmian składu wód gruntowych, w badaniach proweniencji i autentyczności obiektów muzealnych, oraz w wielopierwiastkowej analizie śladowej.

8 Narodowe Centrum Badań Jądrowych

05-400 Otwock-Świerk

tel.: 022 718 00 01.

 Dyrektor prof. dr hab. Grzegorz Wrochna

Narodowe Centrum Badań Jądrowych powstało 1.09.2011 roku przez połączenie Instytutu Energii Atomowej POLATOM i Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana.
Z działalnością NCBJ można zapoznać się na stronie: http://www.ncbj.gov.pl/struktura
Osoby zainteresowane tematyką powinny kontaktować się z kierownikami zakładów.
9 Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych 

(ITME)

01-919 Warszawa, ul. Wólczyńska 133, tel:835-30-41, tel/fax:834-90-03, fax:864-54-96, 

Dyrektor, Dr Zygmunt Łuczyński
kontakt: itme(at)itme.edu.pl, 
ITME  jest jednostką badawczo-rozwojową, oferującą szeroką gamę najnowszych technologii.
Działalność ITME skupia się na:
- badaniach, rozwoju oraz produkcji na małą skalę materiałów elektronicznych,
- badaniach i wdrożeniach komponentów opartych na materiałach elektronicznych. Główne kierunki działalności:
 • materiały i związki półprzewodnikowe (Si, GaAs, GaP, InAs, InP);
 • epitaksjalne warstwy półprzewodnikowe (Si, GaAs, GaP, InP, GaAsP, InGaAs, InGaAsP, InGaAlP, GaAlAs, InAlAs);
 • materiały laserowe (YAP, YAG: Nd, Er, Pr): (Ho, Tm, Cr);
 • epitaksjalne warstwy YAG;
 • materiały elektrooptyczne i piezoelektryczne (kwarc, LiNbO3, LiTaO3, Li2B4O7);
 • materiały optoelektroniczne i nieliniowe (CaF2, BaF2, boranu boru BBO);
 • materiały podłożowe pod wysokotemperaturowe warstwy nadprzewodzące (SrLaGaO4, SrLaAlO4, CaNdAlO4, NdGaO3)
 • szkła, włókna światłowodowe i obrazowody;
 • kompozyty metalowo-ceramiczne;
 • złącza zaawansowanych materiałów ceramicznych (Si3N4, AlN) i kompozytów z metalami;
 • kompozyty metalowe i czyste metale (Ga, In, Al, Cu, Zn, Ag, Sb);
 • pasty do układów hybrydowych;
 • diody Schottky'ego, tranzystory FET i HEMT, lasery;
 • filtry i rezonatory z akustyczną falą powierzchniową;
 • maski chromowe do fotolitografii;
 • operacje technologiczne HI-TECH (fotolitografia, elektronolitografia, osadzanie cienkich warstw, obróbka termiczna);
 • charakteryzacja materiałów (spektrometria mas i Mössbauera, FTiR, EPR, ICP, RBS, spektrometria IR i UV, absorpcja atomowa, wysoko rozdzielcza dyfrakcja rentgenowska, fotoluminescencja, DLTS, PITS, mikroskopia optyczna i elektronowa);
 • charakterystyka podzespołów elektronicznych: pomiary impedancyjne, widm promieniowania, szumów.
10 Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa

Tel.: +48 22 847 09 20
E-mail: cft(a)cft.edu.pl

Osoby kontaktowe w propozycjach tematów. Centrum Fizyki Teoretycznej PAN zaprasza studentów do udziału w stażach naukowych.
Propozycje znajdują sie na stronie Centrum Fizyki Teoretycznej: http://www.cft.edu.pl/staze.html


11 Przemysłowe Centrum Optyki
03-982 Warszawa, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28, tel. 515 75 00, 515-75-06
Podanie do Zarządu PCO SA o przyjęcie na praktykę  należy przesłać na adres podany obok lub dostarczyć do Działu Kadr.

 Podstawową działalnością PCO S.A. jest produkcja i sprzedaż wyrobów optoelektronicznych, przyrządów obserwacyjnych i celowniczych z zastosowaniem techniki laserowej, noktowizyjnej i termowizyjnej dla potrzeb wojska. PCO S.A. zajmuje się również prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych.
12 Centrum Badań Wysokociśnieniowych PAN
Sokołowska 29/37,  01-142 Warszawa, 
tel: (+48 22) 632 50 10
 Dyrektor, Prof. Sylwester Porowski
osoba kontaktowa:
prof. dr hab. Witold Trzeciakowski                  email: wt(at)unipress.waw.pl)

Badanie laserów półprzewodnikowych z użyciem ciśnienia i temperatury. Kandydaci mogą zgłaszać się do prof. W. Trzeciakowskiego przez email, podając wyniki ze studiów, zainteresowania, CV
13  Instytut Fizyki Doświadczalnej
Wydział Fizyki UW
ul. Hoża 69
00-681 Warszawa
we współpracy z
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa

Tel.: +48 22 847 09 20
E-mail: cft(a)cft.edu.pl

prof. dr hab. A. F. Żarnecki
tel: +48 22 55 32365
email: zarnecki(at)fuw.edu.pl
Projekt "Pi of the Sky" - naukowy projekt badawczy służący do automatycznej obserwacji nieba w poszukiwaniu rozbłysków optycznych pochodzenia kosmicznego.
W projekcie stawiamy przede wszystkim na młodych, żądnych wiedzy i nowych umiejętności, zdolnych studentów. Na stronie domowej projektu http://grb.fuw.edu.pl/pi/index.html w zakładce "dla studentów" znajdują sie propozycje tematów, do których aktualnie poszukujemy chętnych.  W prezentacji naszej absolwentki mgr Małgorzaty Siudek znajdziecie wiele informacji o realizowanych tematach, do których potrzebni są stażyści.


14
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej
ul. Konwaliowa 7
03-194 Warszawa
mgr inż. Krzysztof Ciupek

ciupek(at)clor.waw.pl

Tematyka badawcza Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej, dostępna jest na stronie: www.clor.waw.pl Prosimy o zapoznanie się z prowadzonymi w CLOR pracami. Temat praktyk można uzgadniać indywidualnie i/lub dostosować do aktualnie prowadzonych prac naukowych w jednym z laboratoriów CLOR:

 1. Laboratorium Wzorcowania Przyrządów Dozymetrycznych i Radonowych (źródła promieniowania X, gamma, beta, neutronowego; stanowisko skażeń powierzchniowych ze źródłami alfa- i beta- promieniotwórczymi; komora radonowa)
 2. Stanowisko Cytogenetycznej Rekonstrukcji Dawek
 3. Pracownia Promieniotwórczości Naturalnej
 4. Laboratorium Analiz Radiochemicznych i Spektrometrycznych
 5. Laboratorium pomiarów jodu promieniotwórczego w tarczycy

Praktyki w akredytowanych Laboratoriach CLOR są doskonałą okazją do zdobycia wiedzy i ważnego na rynku pracy doświadczenia zawodowego z zakresu aktualnie prowadzonych prac badawczych, systemu zapewnienia jakości i oferowanych usług z zakresu ochrony radiologicznej. W zależności od zapotrzebowania kadrowego, istnieje możliwość odbycia stażu a dla wyróżniających się studentów również i zatrudnienia (możliwość dopasowania godzin pracy z zajęciami).

Dokładniejsze informacje o tematach w pliku Praktyki_CLOR.doc

15 Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów
Pasteura 5A
02-093 Warszawa
dr Marcin Palacz
Telefon: 554 62 06
e-mail:
palacz at slcj.uw.edu.pl
Problematyka badawcza i działalność ŚLCJ na stronie:  http://www.slcj.uw.edu.pl/pl/1.html