Witam!
dr Krystyna Wosińska

Heavy Ion Reaction Group
Pracownia Reakcji Ciężkich Jonów


Adres: Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, Warszawa
Nr pokoju: 117B
Telefon: +48 22 234-58-51
E-mail: wosinska@if.pw.edu.pl


Zajęcia dydaktyczne