Tego widoku nie zapomnimy nigdy. Udział w eksperymentach prowadzonych w Brookhaven sprawił, że Nowy Jork stał się "naszym miastem" - podobnie jak Nantes, czy Genewa. Niech te parę zdjęć,  będzie wyrazem naszej pamięci i solidarności. 

This view will never be forgotten. Due to our participation in Brookhaven experiments - New York has become "our town", like Nantes or Geneva. Let some photos, will be the sign of our remembering and solidarity.  

 
World Trade Center - to właśnie tu. Spojrzenie w góre,... ...z bliska,... i z góry w dół, gdzie statua wolności,...   na  mosty nad East River i Brooklyn
 ... oraz na Manhattan. To było kilka lat wcześniej. Apokalipsa Solidarność