Harmonogram zajęć na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej w roku ak. 2004/2005

Zajecia

Moje zajęcia i materiały dydaktyczne (rok akademicki 2004/2005)

Uwaga:  W przypadku zamiaru takiego wykorzystania zawartych tu  materiałów, które objęte jest prawem autorskim, 
proszę o porozumienie się ze mną: pluta@if.pw.edu.pl.

Lp. SEMESTR ZIMOWY  

 

 

 

 

 

SEMESTR LETNI
 1. Wykład z fizyki  Poligrafia, rok I,
Czas: poniedziałek, godz: 1415 - 1600,
Miejsce: Audytorium Fizyki, Wydzial Fizyki PW.
Wykład z fizyki  Poligrafia, rok I,
Czas: poniedziałek, godz: 1215 - 1400,
Miejsce: Audytorium Fizyki, Wydzial Fizyki PW
2. MTJ,  Metody i Techniki Jądrowe
w środowisku, przemyśle i medycynie; 
 
Wydział Fizyki, Fizyka Komputerowa, rok IV,
Czas: piątek: godz: 1015 - 1300.
Miejsce: Sala 111 GF,  Wydzial Fizyki PW
KADD,
Komputerowa Analiza Danych Doświadczalnych

Czas: 
Miejsce: 
Uwaga: 
3. Wykład z fizyki dla studentów Akademii Medycznej 
kierunek: Elektroradiologia, rok I,
Czas: czwartek: godz: 1530 - 1700.
Miejsce:  Collegium Anatomicum, ul. Chałubińskiego
Wykład z fizyki dla studentów Akademii Medycznej 
kierunek: Elektroradiologia, rok I,
Czas: .
Miejsce: Collegium Anatomicum, ul. Chałubińskiego
    Fizyka Zderzeń Ciężkich Jonów
Wykład/Konwersatorium dla studentów starszych lat i doktorantów Wydziału Fizyki PW
Czas:
Miejsce:  
4. Konsultacje dla studentów
Czas: poniedziałek, godz: 13-14, czwartek, godz: 14-15.
Miejsce: Wydzial Fizyki PW, pokój 117c.
Konsultacje dla studentów
Czas:
środa, godz: 11-12, czwartek, godz: 11-12
Miejsce:
Wydział Fizyki PW, pokój 117c.