Universite Libre de Bruxelles ULB - Universite Libre de Bruxelles

Uplex_li.gif - 0,43 K

Uniwersytet w Brukseli od niedawna stanowi ogniwo mojej wspolpracy z laboratoriami na Zachodzie Europy. Kontakty wynikaja ze wspolnej realizacji eksperymentu E286 w lab. GANIL. Osoba wspolodpowiedzialna za realizacje tego eksperymentu jest Prof. Francis HANAPPE, tworca detektora DEMON poczynajac od idei, porzez wszystkie etapy realizacji, az do calego szeregu eksperymentow wykonanych z uzyciem tego detektora. W planach jest także nawiazanie wspolpracy z Uniwersytetem w Brukseli w zakresie dydaktyki.