STAR Solenoidal T racker At RHIC 
  STAR - Spektrometr Magnetyczny dla RHIC (RHIC - Relativistic Heavy Ion Collider) - jest wielkim detektorem cząstek emitowanych w zderzeniach relatywistycznych jonów. Zainstalowany jest w Brookhaven National Laboratory w USA. 
W ramach tego eksperymentu uczestniczymy, wraz z grupa z Nantes i ze Strasbourga, w budowie elementu detektora półprzewodnikowego SSD (Silicon Strip Detector) oraz w analizie korelacji cząstek nieidentycznych w obszarze małych prędkości względnych (interferometria jądrowa).

Uplex_li.gif - 0,43 K